Informacja o terminach ogłaszania otwartych konkursów ofert na realizację zadań Województwa Mazowieckiego przez organizacje pozarządowe w 2021 roku

Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego w Warszawie – Delegatura w Ciechanowie informuje o ustaleniu terminów ogłaszania otwartych konkursów ofert na realizację zadań Województwa Mazowieckiego przez organizacje pozarządowe w 2021 roku (harmonogram konkursów).

Harmonogram konkursów został przedstawiony Mazowieckiej Radzie działalności Pożytku Publicznego na posiedzeniu w dniu 20 stycznia 2021 r. oraz opublikowany na stronie: http://www.dialog.mazovia.pl podstrona: http://www.dialog.mazovia.pl/wspolpraca/konkursy-ofert.

Harmonogram Konkursów – 2021 rok [PDF 438 KB]