Informacja o telefonicznym udzielaniu nieodpłatnej pomocy prawnej

W związku z koniecznością przeciwdziałania zagrożeniom związanym z koronawirusem Starosta Pułtuski informuje o zawieszeniu na czas zagrożenia epidemiologicznego udzielania porad prawnych osobiście. Mając na celu zapewnienie bezpieczeństwa wykonawcom i osobom korzystającym z nieodpłatnej pomocy prawnej będzie ona udzielana telefonicznie po złożeniu stosownego oświadczenia. Numer telefonu Starostwa Powiatowego, pod którym można zgłosić potrzebę zarejestrowania się po poradę to: 23 306 71 01, lub 23 306 71 14. W załączeniu Komunikat Ministerstwa Sprawiedliwości.