Informacja o rekrutacji na rok szkolny 2019/2020 do liceów ogólnokształcących, techników i szkół branżowych

W związku z licznymi pytaniami rodziców informujemy, że postępowanie rekrutacyjne do liceów ogólnokształcących, techników i szkół branżowych na rok szkolny 2019/2020 zostanie przeprowadzone odrębnie dla absolwentów ośmioletniej szkoły podstawowej i gimnazjum. Oznacza to, że uczniowie, którzy ukończą VIII klasę szkoły podstawowej i III klasę gimnazjum nie będą rywalizować o te same miejsca. Będą ubiegać się o miejsca przewidziane tylko dla absolwentów konkretnej szkoły- albo gimnazjum albo szkoły podstawowej.
Terminy egzaminów oraz szczegółowe kryteria rekrutacji przedstawia ulotka MEN dostępna na stronie : http://www.men.gov.pl/REKRUTACJA
W powiecie pułtuskim zakres rekrutacji dla absolwentów klas gimnazjalnych oraz 8-klas podstawowych, po przeanalizowaniu infrastruktury oraz możliwości kadrowych, przedstawia się zgodnie z załączoną w pkt. 1 tabelą :

  1. ZAKRES REKRUTACJI DLA ABSOLWENTÓW 8-KLAS SZKÓŁ PODSTAWOWYCH [PDF 444KB]
  2. Informator 2019-2020 [PDF 4,9 MB]