Informacja o realizacji projektu w ramach „Programu rozwoju gminnej i powiatowej infrastruktury drogowej na lata 2016 – 2019”

Powiat Pułtuski informuje, że został beneficjentem
Programu rozwoju gminnej i powiatowej infrastruktury drogowej na lata 2016 – 2019”,
realizując w roku 2016 zadanie pod nazwą: „Przebudowa drogi powiatowej nr 3404W Przewodowo Poduchowne – Golądkowo – Pokrzywnica – Klusek  na odcinku Golądkowo – Pokrzywnica”. Kwota dotacji wyniosła 1.530.921,00 zł.