Informacja o projekcie „Mobilności zagraniczne w Portugalii kluczem do sukcesu uczniów i nauczycieli”

www.dreamsart.pl

 

Projekt nr 2016-1-PL01-KA102-024403

Mobilności zagraniczne w Portugalii kluczem do sukcesu
uczniów i nauczycieli” współfinansowany przez Unię Europejską
w ramach środków Europejskiego Funduszu Społecznego Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój.

Okres realizacji projektu: 01.12.2016 r. – 30.11.2017 r.
Wartość projektu:
512 100,98 zł

 Grupa docelowa:
1) 24 uczniów/uczennic z Technikum Nr 1 w Zespole Szkół Zawodowych im. Jana Ruszkowskiego o kierunku kształcenia: technik informatyk, technik elektryk, technik ekonomista,
2) 16 uczniów/uczennic z Technikum Nr 2 w Zespole Szkół im. Bolesława Prusa
w Pułtusku o kierunku kształcenia: technik żywienia i usług gastronomicznych, technik organizacji reklamy,
3) 18 nauczycieli/nauczycielek z Zespołu Szkół Zawodowych im. Jana Ruszkowskiego
w Pułtusku,
4) 8 nauczycieli/nauczycielek z Zespołu Szkół im Bolesława Prusa w Pułtusku.

Cel projektu:
– zdobycie wiedzy, umiejętności i doświadczenia zawodowego, które zostaną potwierdzone międzynarodowym certyfikatem,
– zachęcenie do nauki języków obcych oraz rozwój kompetencji kluczowych w zakresie porozumiewania się w języku obcym,
– pobudzenie kreatywności, rozwoju osobistego i zwiększenie samodzielności,
– podnoszenie kompetencji interpersonalnych i świadomości międzykulturowej,
– uznanie umiejętności i kompetencji nabytych w czasie zagranicznego stażu oraz praktyk zawodowych zgodnie z zasadami systemu ECVET.

Partner projektu:
Casa da Educaco jest to centrum szkoleniowe zlokalizowane w Lizbonie (Portugalia), działające w obszarach kształcenia i szkolenia zawodowego, zajmujące się specjalistycznymi usługami w zakresie edukacji zawodowej, doradztwa i zarządzania.
Posiada wieloletnie ugruntowane doświadczenie w organizowaniu mobilności oraz  wykwalifikowaną i doświadczoną kadrę świadczącą usługi wysokiej jakości.