Informacja o pracy Starostwa Powiatowego w Pułtusku

Telefony do wydziałów:

Wydział Komunikacji i Dróg
tel. 23 306 71 62 – rejestracja pojazdów
tel. 23 306 71 64 – rejestracja pojazdów
tel. 23 306 71 63 – prawo jazdy
Obsługa interesantów – Wejście C

Wydział Budownictwa i Architektury
tel. 23 306 71 72
tel. 23 306 71 73
tel. 23 306 71 74
Obsługa interesantów – Wejście A

Wydział Geodezji i Gospodarki Nieruchomościami
Oddział Ewidencji i Ochrony Gruntów, Gospodarki Nieruchomościami
tel. 23 306 71 43
tel. 23 306 71 44
tel. 23 306 71 45
tel. 23 306 71 46
Powiatowy Ośrodek Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej
tel. 23 306 71 52
tel. 23 306 71 53
Obsługa interesantów – Wejście B

Wydział Rolnictwa Leśnictwa i Ochrony Środowiska
tel. 23 306 71 67
tel. 23 306 71 68
Obsługa interesantów – Wejście A

Powiatowy Rzecznik Konsumentów
tel. 23 306 71 95
Obsługa interesantów – Wejście A

Więcej informacji na temat wydziałów dostępne pod linkiem: http://bip.powiatpultuski.pl/index/index/id/788