Informacja o ogólnopolskiej kampanii społecznej promującej honorowe krwiodawstwo „TWOJA KREW – MOJE ŻYCIE”

Regionalne Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Warszawie zaprasza mieszkańców woj. mazowieckiego do oddawania krwi – szczególnie w miesiącach letnich, kiedy występuje zwiększone zapotrzebowanie.

Wszystkie zdrowe osoby w wieku 18 – 65 lat legitymujące się dokumentem tożsamości ze zdjęciem, zapraszamy do siedziby Centrum Krwiodawstwa przy ul. Saskiej 63/75 w Warszawie, do naszych Terenowych Oddziałów oraz na akcje krwiodawstwa zaplanowane na terenie Warszawy i woj. mazowieckiego. Harmonogram akcji krwiodawstwa jest dostępny poniżej:
Plan akcji krwiodawstwa [PDF 269KB]

Szczegółowe informacje na temat możliwości i zasad oddania krwi udostępnione są na stronie internetowej RCKIK w Warszawie.

Przed oddaniem krwi należy sprawdzić bieżące informacje na stronie RCKIK w Warszawie: http://www.rckik-warszawa.com.pl

TWOJA KREW - MOJE ŻYCIE