INFORMACJA O LICZBIE URZĘDNIKÓW WYBORCZYCH W POSZCZEGÓLNYCH GMINACH ORAZ ZASADACH ZGŁOSZEŃ KANDYDATÓW NA FUNKCJĘ URZĘDNIKA WYBORCZEGO

Informacja Dyrektora Delegatury Krajowego Biura Wyborczego w Ostrołęce z 21.02.2018 r. – pobierz

Wzór zgłoszenia kandydata na urzędnika wyborczego –pobierz