Nieodpłatna Pomoc Prawna, Nieodpłatne Poradnictwo Obywatelskie oraz Mediacje w Powiecie Pułtuskim w 2022 roku

INFORMACJA
DOTYCZĄCA UDZIELANIA NIEODPŁATNEJ POMOCY PRAWNEJ, NIEODPŁATNEGO PORADNICTWA OBYWATELSKIEGO ORAZ MEDIACJI W POWIECIE PUŁTUSKIM W 2022 ROKU

PUNKT W PUŁTUSKU
ul. 3 maja 20
PONIEDZIAŁEK, ŚRODA, CZWARTEK – 12.00 – 16.00
WTOREK, PIĄTEK – 9.00 – 13.00
Porad udzielają:
poniedziałek, wtorek – adw. Tomasz Olczak
czwartek – adwokat/radca
środa, piątek – radca pr. Joanna Kalinowska

PUNKT W POKRZYWNICY
URZĄD GMINY POKRZYWNICA,
Al. Jana Pawła II 1
PONIEDZIAŁEK, WTOREK, ŚRODA, PIĄTEK – 12.00 – 16.00
Porad udziela: Michał Nartonowicz – przedstawiciel Fundacji Inter Vivos

PUNKT W ŚWIERCZACH
ul. Długa 6
CZWARTEK – 11.30 – 15.30
Porad udziela: Michał Nartonowicz – przedstawiciel Fundacji Inter Vivos

We wszystkich punktach udzielana jest nieodpłatna pomoc prawna, nieodpłatne poradnictwo obywatelskie oraz nieodpłatna mediacja.

Osoby udzielające porad prawnych posiadają odpowiednie kwalifikacje uprawniające do prowadzenia mediacji. Mediator wyznaczy godzinę i miejsce spotkania osobom zainteresowanym.

Zapisy na nieodpłatną pomoc prawną, nieodpłatne poradnictwo obywatelskie oraz nieodpłatną mediację odbywają się od poniedziałku do piątku w godzinach pracy Starostwa Powiatowego w Pułtusku. Do dokonywania zapisów został wyznaczony specjalny numer telefonu: 23 306 71 14

Dla osób ze szczególnymi potrzebami istnieje możliwość uzyskania pomocy prawnej za pośrednictwem środków porozumiewania się na odległość, po wcześniejszym zgłoszeniu tego faktu pod wyznaczony numer telefonu: 23 306 71 14

Nieodpłatna pomoc prawna i nieodpłatne poradnictwo obywatelskie przysługują osobie uprawnionej, która nie jest w stanie ponieść kosztów odpłatnej pomocy prawnej, w tym osobie fizycznej prowadzącej jednoosobową działalność gospodarczą niezatrudniającą innych osób w ciągu ostatniego roku.