Informacja dot. udzielania NPP w 2021 roku

INFORMACJA
DOT. UDZIELANIA NIEODPŁATNEJ POMOCY PRAWNEJ,
NIEODPŁATNEGO PORADNICTWA OBYWATELSKIEGO
ORAZ MEDIACJI W POWIECIE PUŁTUSKIM W 2021 ROKU

PUNKT W PUŁTUSKU, UL. 3 MAJA 20
PONIEDZIAŁEK 12.00 – 16.00
WTOREK 9.00 – 13.00
ŚRODA 12.00 – 16.00
CZWARTEK 12.00 – 16.00
PIĄTEK 9.00 – 13.00
Porad udzielają:
– poniedziałek, wtorek – adw. Tomasz Olczak
– środa, piątek – radca pr. Jacek Osuch / Joanna Kalinowska
– czwartek – adwokat / radca prawny

PUNKT W POKRZYWNICY, AL. JANA PAWŁA II 1
PONIEDZIAŁEK 12.00 – 16.00
WTOREK 12.00 – 16.00
ŚRODA 12.00 – 16.00
PIĄTEK 12.00 – 16.00
Porad udziela: Michał Nartonowicz – przedstawiciel Fundacji „Inicjatywa Kobiet Aktywnych”

PUNKT W ŚWIERCZACH, UL. DŁUGA 6
CZWARTEK 11.30 – 15.30
Porad udziela: Michał Nartonowicz – przedstawiciel Fundacji „Inicjatywa Kobiet Aktywnych”

Zapisy na porady prawne odbywają się od poniedziałku do piątku w Starostwie Powiatowym w Pułtusku pod numerem telefonu: 23 306-71-14.

Nieodpłatna pomoc prawna i nieodpłatne poradnictwo obywatelskie przysługują osobie uprawnionej, która nie jest w stanie ponieść kosztów odpłatnej pomocy prawnej, w tym osobie fizycznej prowadzącej jednoosobową działalność gospodarczą niezatrudniającą innych osób w ciągu ostatniego roku.