Informacja dot. rozkładów jazdy w granicach powiatu pułtuskiego

Starostwo Powiatowe w Pułtusku uprzejmie informuje, że zostały wydane zezwolenia na wykonywanie przewozów regularnych osób na liniach komunikacyjnych przebiegających w granicach powiatu pułtuskiego trzem przedsiębiorcom. Przedmiotowe przewozy osób będą realizowane od dnia 3 września 2018r. na liniach komunikacyjnych według uzgodnionych rozkładów jazdy.

 

UWAGA: Po kliknięciu na trasę otworzy się dokument z rozkładem jazdy.

 

Firma Usługi Transportowe Przewóz Osób Jerzy Prus, z/s w Rząśniku, ul. Jesionowa 80 będzie wykonywała przewozy na liniach komunikacyjnych:

Bilety miesięczne (Bus Karty) na powyższe linie są do nabycia (po raz pierwszy) w punkcie wskazanym przez przewoźnika, tj. w Rząśniku, ul. Wyszkowska 83D (sklep Martynka), wymagana ważna legitymacja szkolna. W kolejnych miesiącach przedłużenie biletów miesięcznych będzie dokonywane bezpośrednio u kierowcy.

 

Firma Sanimax-Transport s.c. Janusz Sosnowski i Monika Sosnowska, 01-142 Warszawa, ul. Sokołowska 9/286 będzie wykonywała przewozy na liniach komunikacyjnych:

Bilety miesięczne na powyższe linie będą do nabycia w siedzibie firmy – Pułtusk, ul. Mickiewicza 45/51 lub bezpośrednio u kierowcy, wymagana ważna legitymacja szkolna. W kolejnych miesiącach przedłużenie biletów miesięcznych będzie dokonywane bezpośrednio u kierowcy.

 

Firma „Montplast” Usługi i Handel Marian Łachacki z/s w Wyszkowie, ul. 3 Maja 4/17 będzie wykonywała przewozy na liniach komunikacyjnych:

Bilety miesięczne (e-karty) na powyższe linie będą do nabycia w biurze firmy w Wyszkowie, ul. Kościuszki 33G lub u kierowcy (po złożeniu zamówienia), wymagana ważna legitymacja szkolna. W kolejnych miesiącach przedłużenie biletów miesięcznych będzie dokonywane bezpośrednio u kierowcy.

 

Firma Usługi Transportowe – Przewóz Osób Bogdan Raniszewski z/s w Wyszkowie, ul. Janusza Korczaka 12 będzie wykonywała przewozy na liniach komunikacyjnych:

 

Ponadto uprzejmie informujemy, że na wniosek firmy Sanimax-Transport s.c. Janusz Sosnowski i Monika Sosnowska w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Mazowieckiego w Warszawie toczy się postępowania administracyjne o udzielenie zezwolenia na wykonywanie przewozów regularnych osób na linii komunikacyjnej Karniewo – Przemiarowo – Pułtusk.

Projekt rozkładu jazdy – pobierz

 

Informacja dodatkowa:

Bus Karta (e-karta) to dokument uprawniający pasażera do korzystania z usług przewozu osób świadczonych przez firmy, którym udzielono zezwoleń na wykonywanie przewozów regularnych osób w ramach biletów miesięcznych. Bus Karta wydawana jest w formie zbliżeniowej karty chipowej. Karta zawiera dane pasażera oraz informacje na temat zakupionego przez niego biletu zapisane na karcie w formie elektronicznej. Podczas rejestracji przejazdu w autobusie, sprawdzana jest data ważności oraz trasa biletu. Fakt rejestracji przejazdu odnotowywany jest w bileterce oraz Bus Karcie pasażera. Bus Karta jest spersonalizowana, zawiera informacje o danych osobowych pasażera, dlatego z Bus Karty korzystać może wyłącznie osoba, na którą karta została wydana. W przypadku udostępnienia jej innej osobie, kierowca autobusu lub kontroler ma prawo taką kartę zatrzymać, a pasażer który ją okazał traktowany będzie jak osoba jadąca bez zakupionego biletu. Prawidłowo użytkowana Bus Karta działać będzie bez zakłóceń przez wiele lat, jej żywotność oceniana jest na 100 000 cykli jej zapisu i odczytu. Bus Kartę należy chronić przed porysowaniem, odkształcaniem oraz temperaturami powyżej +500C i poniżej -400C.

 

WICESTAROSTA
/-/
Beata Jóźwiak