Informacja dot. rozkładów jazdy w granicach powiatu pułtuskiego

Starostwo Powiatowe w Pułtusku uprzejmie informuje, że firma Sanimax – Transport s.c. Janusz Sosnowski i Monika Sosnowska dzisiaj złożyła w tut. urzędzie wniosek o udzielenie zezwolenia na wykonywanie regularnych przewozów osób w krajowym transporcie drogowym na następującej linii komunikacyjnej zgodnie z projektem rozkładu jazdy:

z zamiarem uruchomienia przewozów osób od dnia 3 września br. Wydanie przedmiotowego zezwolenia wymaga stosownych uzgodnień (zgodnie z art. 18 ust. 1 pkt 1 lit. e ustawy z dnia 6 września 2001 r. o transporcie drogowym (Dz. U. z 2017 r., poz. 2200, ze zm.)) z właściwymi organami gmin, przez teren których będą przebiegać planowana linia komunikacyjna.

UWAGA: Po kliknięciu na trasę  otworzy się dokument z projektem rozkładu jazdy.

WICESTAROSTA
/-/
Beata Jóźwiak