Informacja dot. punktów Nieodpłatnej Pomocy Prawnej

W związku z przeciwdziałaniem zagrożeniom związanym z COVID-19, o których mowa w art. 1 i 2 ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz. U. poz. 1842) oraz ogłoszeniem stanu epidemii na terenie kraju informujemy, że zawieszona została na terenie powiatu pułtuskiego stacjonarna działalność punktów nieodpłatnej pomocy prawnej zlokalizowanych w:

  • Pułtusku przy ul. 3 Maja 20,
  • Pokrzywnicy przy Al. Jana Pawła II 1,
  • Świerczach przy ul. Długiej 6.

Udzielanie pomocy prawnej odbywa się za pośrednictwem środków porozumiewania się na odległość.

Osoba potrzebująca nieodpłatnej pomocy prawnej, może ją uzyskać po zarejestrowaniu się pod numerem telefonu:

23-306-71-14

w godz. 8.00 – 17.00 (poniedziałek), 8.00 – 16.00 (wtorek – czwartek), 8.00 – 15.00 (piątek).

O przywróceniu udzielania porad osobiście w punktach, o których mowa powyżej, poinformujemy Państwa odrębnym komunikatem.