INFORMACJA DOT. PRACY STAROSTWA W DNIACH 1 i 9 CZERWCA 2018 R.

Zgodnie z zarządzeniem nr 20/2018 Starosty Pułtuskiego z dnia 9 maja 2018r.,
dzień 1 czerwca 2018r. (piątek)
dla pracowników Starostwa Powiatowego w Pułtusku
jest dniem wolnym od pracy.
Jednocześnie informujemy, że dzień 9 czerwca 2018r. (sobota)
jest dniem pracy dla pracowników Starostwa Powiatowego w Pułtusku
w godzinach 8.00-15.00.