Informacja dot.pracy aptek w powiecie pułtuskim

W związku z licznymi sygnałami i pytaniami dotyczącymi pracy aptek w powiecie pułtuskim, w imieniu Zarządu Powiatu w Pułtusku informuję o bieżącej sytuacji  w przedmiotowej sprawie.


W roku bieżącym „rynek” aptek w naszym powiecie, uległ zmianie:

  • została zlikwidowana apteka Farmacja24 przy ul. Traugutta,
  • powstała apteka „Miętowa” przy ul. Traugutta (w miejsce apteki Farmacja24),
  • powstała apteka „Niezapominajka dla całej rodziny” przy ul. Jana Pawła II.

Każda dokonująca się zmiana w sieci aptek na danym terenie np. powiatu zgodnie z ustawą prawo farmaceutyczne wymaga podjęcia uchwały organu stanowiącego jednostki samorządu terytorialnego (Rady Powiatu w Pułtusku).

Przygotowując projekt uchwały Rady Powiatu, Zarząd Powiatu dwukrotnie zaprosił farmaceutów na spotkanie celem wymiany opinii i stanowisk w powyższej sprawy.
Spotkania odbyły się w dniach 20 lipca br. i 11 października 2017 r.

Przedstawiciel Zarządu Powiatu – Wicestarosta Beata Jóźwiak oraz Radca Prawny Bogusław Sokalski i Sekretarz Powiatu Małgorzata Pajewska – przedstawili argumenty merytoryczne i prawne przemawiające za prowadzeniem dyżurów nocnych.
Jednym z argumentem było zabezpieczenie pacjentów NPL (Nocnej Pomocy Lekarskiej obecnie Nocna i Świąteczna Opieka Zdrowotna). Z danych udostępnionych przez Szpital Powiatowy Gajda-Med. Sp.z.o.o. wynika, że w roku 2016 NPL przyjęła 7.907 pacjentów, w roku 2017 NPL/NŚOZ przyjęła 5.763 pacjentów (od stycznia do lipca 2017 r.).

Kolejnym argumentem Zarządu Powiatu, to duża liczba interwencji i wniosków mieszkańców powiatu pułtuskiego, które wpłynęły do Starostwa w roku bieżącym. Również wójtowie gmin: Pokrzywnicy, Świercze, Zatory, Burmistrz Pułtuska zwrócili się do Starosty o podjęcie działań, aby apteki podjęły pracę w godzinach nocnych.

Zarząd Powiatu rozpoznając kwestię dyżurów aptek, uzyskał informację od powiatów województwa mazowieckiego, których liczba mieszkańców odpowiada liczbie mieszkańców powiatu pułtuskiego tj. ok. 52 tys. mieszkańców.

Poniżej przedstawiamy wyniki sondy:

Miasto

/siedziba władz powiatu/

Liczba mieszkańców

w danym mieście

Liczba aptek

Liczba dyżurujących aptek

Przasnysz

17 tys.

 

9

9

Gostynin

20 tys.

8

1
( apteka 24h)

Zwoleń

10 tys.

 

8

8

Garwolin

20 tys.

15

15

 

Żuromin

 

15 tys.

 

7

 

 

7

Łosice

15 tys.

7

 

7

Sokół Podlaski

20 tys.

8

1

Szydłowiec

20 tys.

 

6

6

Węgrów

 

13 tys.

 

6

6

Nowy Dwór Mazowiecki

23 tys.

16

5

(dyżury ustalane między aptekami)

Przysucha

6 tys.

5

Brak dyżurów

Grójec

15 tys.

14

14

Kozienice

11 tys.

10

1

(apteka 24h)

Lipsko

7 tys.

6

6

Mława

30 tys.

13

1

(apteka 24h)

Przedstawiciele aptek podnosili z kolei swoje argumenty, z których najpoważniejszym jest nieopłacalność prowadzenia dyżurów nocnych. Farmaceuci podzielili się swoimi spostrzeżeniami dot. asortymentu jaki najczęściej kupują klienci aptek w porze nocnej. Z reguły nie są to leki ratujące zdrowie i zdaniem farmaceutów można je nabywać niekoniecznie w nocy, ale w czasie dziennej pracy aptek.

Kolejną kwestią, która ma znaczący wpływ na prowadzenie dyżurów – to obowiązek ustawowy, aby nocny dyżur realizował magister farmacji. Tymczasem w pułtuskich aptekach zatrudnienie magistrów nie jest wysokie w stosunku do pozostałych pracowników. Konsekwencją powyższego jest fakt, iż magister farmacji w przypadku dyżuru nocnego pracuje w nocy, a następnego dnia w dzień. Jest to sytuacja, która wpływa negatywnie na komfort pracy i jest sprzeczna z przepisami kodeksu pracy.

Podczas spotkania w dniu 11 listopada br.,przedstawione zostały farmaceutom dwie propozycje Zarządu Powiatu:

  1. rozważenie pełnienia dyżurów „pod telefonem”,
  2. rozważenie ustalenia godzin pracy aptek w sposób, aby wszystkie apteki oprócz dyżurnej, pracowały do godziny np. 20.00 lub 21.00, a apteka dyżurna rozpoczynała dyżur od godziny odpowiednio 20.00 lub 21.00.

Propozycja „2” została od razu odrzucona jako niewłaściwa. W przypadku propozycji „1” aptekarze zaproponowali, aby otrzymali „czas do namysłu”.

W wyznaczonym terminie nikt nie odpowiedział pozytywnie odnośnie „dyżuru pod telefonem”.

Zarząd Powiatu w Pułtusku informując mieszkańców o bieżącej sytuacji jaka dotyczy pracy aptek, sygnalizuje, iż biorąc pod uwagę wszystkie argumenty, jakie wymieniono powyżej  został opracowany projekt uchwały Rady Powiatu w Pułtusku w sprawie rozkładu pracy aptek ogólnodostępnych w powiecie pułtuskim – który przewiduje „nocne dyżury aptek”.

Poniżej przedstawiam załącznik Nr 1 do uchwały, który zawiera wykaz wszystkich aptek, jakie funkcjonują na terenie powiatu pułtuskiego. Aktualnie najdłużej pracującą apteką jest apteka „Miętowa” przy ul. Traugutta (dawna Farmacja24). Apteka jest czynna codziennie od 7.00 do 23.00.

Zarząd Powiatu w Pułtusku realizując obowiązek wynikający z art. 94 ust. 1 ustawy: prawo farmaceutyczne cyt. „rozkład godzin pracy aptek powinien być dostosowany do potrzeb ludności zwraca się o przekazywanie uwag, w tym oczekiwań, co do prowadzenia dyżurów nocnych przez apteki” – do Starostwa Powiatowego  w Pułtusku, adres mailowy: apteki@powiatpultuski.pl

Państwa zdanie będzie znaczące, ponieważ dzięki niemu szczegółowo poznany potrzeby Państwa w przedmiotowym zakresie.

Członek Zarządu Powiatu
Beata Jóźwiak