INFORMACJA DLA ORGANIZACJI POZARZĄDOWYCH. Nabór projektów na 2019 w ramach programu„Razem Bezpieczniej” – edycja 2018 – 2020

Uprzejmie Państwa informujemy, że Wojewoda Mazowiecki rozpoczyna procedurę naboru projektów przewidzianych do dofinansowania w 2019 r. w ramach III edycji „Programu ograniczania przestępczości i aspołecznych zachowań razem bezpieczniej im. Władysława Stasiaka na lata 2018-2020”. Więcej informacji można znaleźć pod linkiem:

https://www.mazowieckie.pl/pl/urzad/aktualne-projekty/razem-bezpieczniej/program-razem-bezpieczn-1/37420,Nabor-projektow-na-2019-r.html?search=20334101