III edycja Konkursu dla Kół Gospodyń Wiejskich o nagrodę Małżonki Prezydenta RP

III edycja Konkursu dla Kół Gospodyń Wiejskich o nagrodę Małżonki Prezydenta RPKancelaria Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej zaprasza Koła Gospodyń Wiejskich do udziału w III edycji Konkursu dla Kół Gospodyń Wiejskich o nagrodę Małżonki Prezydenta RP. Konkurs składa się z dwóch etapów: wojewódzkiego, który zostanie przeprowadzony od stycznia do kwietnia 2023 r. oraz ogólnopolskiego, który odbędzie się w lipcu 2023 r. Ogłoszenie wyników Konkursu oraz wręczenie nagród Kołom Gospodyń Wiejskich nastąpi podczas Dożynek Prezydenckich.
Zgłoszenia do konkursu należy nadsyłać do 12 marca 2023 r.

 

Koła Gospodyń Wiejskich zgłaszają się samodzielnie poprzez przesłanie pocztą elektroniczną na adres: konkurs.KGW@prezydent.pl:

– poprawnie wypełnionej i podpisanej karty zgłoszeniowej (w wersji *.pdf oraz *.doc/docx), której wzór określony został w Załączniku nr 1 do Regulaminu Konkursu
– potwierdzenia wpisu Koła do odpowiedniego rejestru
– krótkiego amatorskiego materiału audiowizualnego przygotowanego i nagranego przez Koło, trwającego nie dłużej niż 120 sekund, promującego działalność Koła.

Szczegółowe informacje znajdą Państwo w załączonych materiałach oraz na stronie internetowej Kancelarii Prezydenta RP pod adresem: https://www.prezydent.pl/malzonka-prezydenta/inicjatywy/konkurs-dla-kol-gospodyn-wiejskich-o-nagrode-malzonki-prezydenta-rp/iii-edycja

List Ministra Piotra Ćwika – Zastępcy Szefa Kancelarii Prezydenta RP
Regulamin III edycji Konkursu dla Kół Gospodyń Wiejskich o Nagrodę Małżonki Prezydenta RP
Karta zgłoszeniowa.docx
Karta zgłoszeniowa.pdf