II Sesja Rady Powiatu w Pułtusku

Podczas II Sesji Rady Powiatu w Pułtusku, która odbyła się 29 listopada 2018r. ślubowanie – poprzedzające objęcie mandatu, złożyła Radna Krystyna Estkowska.
Rada Powiatu dokonała wyboru przewodniczących i ustalenia składów osobowych komisji rady powiatu.Pracami komisji kierować będą:
– Włodzimierz Kaczmarczyk –   przewodniczący Komisji Rewizyjnej i Małgorzata Chełstowska –
zastępca przewodniczącego Komisji Rewizyjnej;
– Wojciech Żukowski – przewodniczący Komisji Skarg, Wniosków i Petycji;
– Krystyna Estkowska – przewodnicząca Komisji Spraw Społecznych;
– Małgorzata Chełstowska –   przewodnicząca Komisji Polityki Regionalnej i Promocji;
–  Mirosław Barszcz – przewodniczący Komisji Bezpieczeństwa;
– Wojciech Żukowski – przewodniczący Komisji Budżetu i Finansów.