I Konkurs Poezji i Prozy Wiktora Gomulickiego

I Konkurs Poezji i Prozy Wiktora Gomulickiego26 października 2022 r., w 174 rocznicę urodzin Wiktora Gomulickiego,  w Liceum Ogólnokształcącym im. Piotra Skargi w Pułtusku odbył się I Konkurs Poezji i Prozy Wiktora Gomulickiego, piewcy Pułtuska, autora niezapomnianych „Wspomnień niebieskiego mundurka”. Organizatorami wydarzenia byli:  Liceum Ogólnokształcące im. Piotra Skargi w Pułtusku oraz Pułtuska Biblioteka Publiczna im. Joachima Lelewela. Honorowy Patronat nad konkursem objęli: Starosta Pułtuski Jan Zalewski oraz Burmistrz Miasta Pułtusk Wojciech Gregorczyk.

Konkurs podzielono na dwie kategorie, recytatorską, w której wzięli udział uczniowie klas VII i VIII szkół podstawowych oraz pięknego czytania, do którego zaproszono uczniów klas II i III szkół ponadpodstawowych.
Jury w składzie: Joanna Gregorczyk, Krystyna Wielgolewska, Andrzej Popowicz ogłosiło następujący werdykt:
W kategorii recytacja poezji Wiktora Gomulickiego:
– I miejsce zajęła Zuzanna Mosakowska z PSP nr 4 z klasami sportowymi im. Ireny Szewińskiej w Pułtusku,
– II miejsce zajęła Malwina Uchrońska z PSP nr 2 z oddziałami integracyjnymi im. mjr. Henryka Sucharskiego w Pułtusku,
– III miejsce zajęła Kinga Jaskulska z PSP nr 3 z oddziałami integracyjnymi im. Tadeusza Kościuszki w Pułtusku,
– Wyróżnienia przyznano Marii Kowalskiej z PSP nr 1 im. Klaudyny Potockiej w Pułtusku i Magdalenie Świderskiej ze Społecznej Szkoły Podstawowej w Gzach.
W kategorii pięknego czytania utworów Wiktora Gomulickiego:
– I miejsce zajęła Maria Rzeczkowska z Zespołu Szkół Zawodowych im. Jana Ruszkowskiego w Pułtusku,
– II miejsce – Tomasz Kruszewski z Liceum Ogólnokształcącego im. Piotra Skargi w Pułtusku,
– III miejsce – Anna Skura z Zespołu Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego im. Jadwigi Dziubińskiej w Golądkowie,
– Wyróżnienie otrzymała Eliza Matusiak z Zespołu Szkół im. Bolesława Prusa w Pułtusku.