I etap przebudowy SOSW zakończony

Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Pułtusku zakończył realizację I etapu zadania inwestycyjnego pn.: „Przebudowa budynku Specjalnego Ośrodka Szkolno -Wychowawczego im. Anny Karłowicz w Pułtusku”.

Zadanie polegało na przebudowie istniejącego budynku o dwóch kondygnacjach.
W ramach I etapu prac wykonano remont piętra tj.:
– przebudowano instalację sanitarną i elektryczną,
– rozprowadzono sieć internetową i TV,
– zmodernizowano wszystkie pomieszczenia administracyjne, dydaktyczno-terapeutyczne, pokoje mieszkalne wychowanków oraz łazienki dla osób niepełnosprawnych,
– oddzielono przeszklonymi drzwiami strefy holów,
– rozprowadzono nową sieć hydrantową,
– w celu poprawy komunikacji pionowej przygotowano szyb windowy,
– dokonano wymiany podłóg na nowe (tarkett),
– poszerzono otwory drzwiowe, wymieniono stolarkę drzwiową,
– wykonano prace malarskie oraz niezbędne przemurowania ścianek działowych,
– skuto stare i naniesiono nowe tynki,
– zamurowano istniejące otwory doświetlające.
Wartość prac budowlanych to 783 406,05 zł brutto. Zadanie sfinansowane 50/50 ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych przekazanych do dyspozycji Samorządu Województwa Mazowieckiego oraz budżetu Powiatu Pułtuskiego.