Halina Witkowska laureatką 43. edycji Nagrody im. Oskara Kolberga „Za zasługi dla kultury ludowej”

11 kwietnia 2018 roku Komisja Nagrody im. Oskara Kolberga „Za zasługi dla kultury ludowej” dokonała wyboru laureatów tegorocznej – 43. edycji.  Laureatką tej ogólnopolskiej nagrody (organizatorzy: Muzeum im. Oskara Kolberga w Przysusze, Oddział Muzeum Wsi Radomskiej w Radomiu) w kategorii „Twórcy z dziedziny plastyki i folkloru muzyczno-tanecznego” została mieszkanka powiatu pułtuskiego Halina Witkowska z Leman (gm. Zatory).

Pani Halina Witkowska jest znaną kurpiowską pisankarką, hafciarką, popularyzatorka kultury regionalnej, prezesem Stowarzyszenia „Puszcza Biała – Moja Mała Ojczyzna”, prowadzącego Kuźnię Kurpiowską w Pniewie.
Wnioskodawcą przyznania Pani Halinie Witkowskiej  nagrody był Zarząd Powiatu w Pułtusku, który serdecznie gratuluje wyróżnienia