GRA DECYZYJNA POWIATOWEGO ZESPOŁU ZARZĄDZANIA KRYZYSOWEGO Z UDZIAŁEM WÓJTÓW GMIN POWIATU PUŁTUSKIEGO

18 stycznia 2017 r. w Sali Rady Powiatu w Pułtusku przy ul. Daszyńskiego 19 – w trybie zaskoczenia odbyła się gra decyzyjna z zakresu zarządzania kryzysowego. Tematem gry było: Współdziałanie powiatowych służb, inspekcji i straży, organów zarządzania kryzysowego gmin, członków Powiatowego Zespołu Zarządzania Kryzysowego oraz Wojewódzkiego Centrum Zarządzania Kryzysowego w Warszawie w czasie wystąpienia sytuacji kryzysowych w powiecie pułtuskim.

W grze decyzyjnej udział wzięli członkowie powiatowego zespołu zarządzania kryzysowego (PPZK) oraz organy zarządzania gmin, podzieleni na dwa podzespoły operacyjne i grupy robocze. Zgodnie z siatką bezpieczeństwa powiatowego planu zarządzania kryzysowego (PPZK) szefem operacji do zwalczania zagrożenia terrorystycznego był podinsp. Jarosław Olszewski – Zastępca Komendanta Powiatowego Policji w Pułtusku, natomiast szefem operacji do zwalczania zagrożenia epizootycznego był lek. wet. Krzysztof Wisiecki – Powiatowy Lekarz Weterynarii w Pułtusku. Obserwatorami ćwiczeń byli: mjr Robert Dymerski – Zastępca Wojskowego Komendanta Uzupełnień w Wyszkowie, insp. Bartłomiej Getlich Zastępca Kierownika Wojewódzkiego Centrum Zarządzania Kryzysowego w Warszawie oraz lek. wet. Paulina Goławska przedstawiciel Mazowieckiego Wojewódzkiego Lekarza Weterynarii z siedzibą w Siedlcach. Głównym celem gry decyzyjnej było sprawdzenie gotowości oraz stanu przygotowania powiatowego zespołu zarządzania kryzysowego do podejmowania właściwych decyzji pod presją czasu oraz działań w przypadku wystąpienia ćwiczebnych sytuacji kryzysowych na terenie powiatu pułtuskiego. Z ramienia Starosty Pułtuskiego prowadzącym ćwiczenie był dr Robert Dynak – Dyrektor Wydziału Zarządzania Kryzysowego Starostwa Powiatowego w Pułtusku. Ćwiczenie pozwoliło na weryfikację planów i procedur reagowania w przypadku wystąpienia sytuacji kryzysowych oraz uwzględnienie wniosków z rzeczywistych zdarzeń mających miejsce na terenie województwa mazowieckiego, które zostały przekazane przez osoby wizytujące ćwiczenie. Podczas gry decyzyjnej organy zarządzania kryzysowego gmin oraz powiatowe służby, inspekcje i straże, działające w ramach PZZK, miały okazje do bezpośredniego współdziałania, wymiany doświadczeń w procesie podejmowania decyzji w czasie symulowanego zagrożenia. Ćwiczenia pozytywnie podsumowali Zastępca Kierownika WCZK w Warszawie oraz Zastępca Komendanta WKU w Wyszkowie.

Informacja i zdjęcia: Wydział Zarządzania Kryzysowego Starostwa Powiatowego w Pułtusku