Głosowanie na kandydatów do Mazowieckiej Rady Działalności Pożytku Publicznego

7 października 2016 r. zakończył się naboru kandydatów na członków Mazowieckiej Rady Działalności Pożytku Publicznego reprezentujących mazowiecki III sektor. Obecnie trwa kolejny etap wyboru członków Rady, tj. głosowanie na kandydatów, których zgłoszenia pozytywnie przeszły weryfikacje formalną.

Zaproszenie do głosowania na kandydatów do Mazowieckiej Rady Działalności Pożytku Publicznego IV kadencji – pobierz

Karta zgłoszenia kandydata na członka do Mazowieckiej Rady Działalności Pożytku Publicznego – pobierz