Fotografia i muzyka jako  źródła kluczowych kompetencji uczniów Zespołu Szkół im. Jana Ruszkowskiego

Fotografia i muzyka jako  źródła kluczowych kompetencji uczniów Zespołu Szkół im. Jana RuszkowskiegoZespół Szkół Zawodowych im. Jana Ruszkowskiego w Pułtusku po raz kolejny otrzymał dofinansowanie na realizację Ponadnarodowej mobilności uczniów  w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój.  Projekt „Fotografia i muzyka jako  źródła kluczowych kompetencji uczniów Zespołu Szkół im. Jana Ruszkowskiego”  o wartości 250 000 zł. ma na celu wyjazd do Greckiej szkoły artystycznej, w której młodzież odbędzie warsztaty fotograficzne i wokalne.
Grupa 36 uczniów technikum i liceum wraz z opiekunami będzie również zwiedzała greckie zabytki.
Planowany termin wyjazdu wiosna 2022.