Uroczystość upamiętniająca 77. rocznicę utworzenia Armii Krajowej

14 lutego 2019 r. odbyła się uroczystość upamiętniająca 77. rocznicę utworzenia Armii Krajowej.
Pod pomnikiem mieszkańców Ziemi Pułtuskiej pomordowanych i poległych w okresie II wojny światowej zgromadzili się mieszkańcy, władze samorządowe, przedstawiciele miejskich i powiatowych jednostek organizacyjnych, służb, straży, instytucji, stowarzyszeń, organizacji społecznych oraz społeczności szkolnych.

Wartę honorową podczas uroczystości wystawiła klasa mundurowa Liceum Ogólnokształcącego Centrum Naukowo-Biznesowego „FENIKS”. Słowo do obecnych wygłosił dr Krzysztof Łukawski.

Czytaj więcej

Przypomnienie o obowiązku sporządzania informacji o zmianach zasobów złóż kopalin

Starosta Pułtuski przypomina o obowiązku corocznego sporządzania przez przedsiębiorców wydobywających kopaliny, informacji o zmianach zasobów złóż kopalin.

Zgodnie z art. 101 ust. 8 ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. Prawo geologiczne i górnicze (Dz. U. z 2017 r.,
poz. 2126 ze zm.) przedsiębiorcy wydobywający kopaliny ze złóż, sporządzają na podstawie operatu ewidencyjnego, informację o zmianach zasobów złoża kopaliny i corocznie, w terminie do dnia 15 marca, przekazują ją właściwemu organowi koncesyjnemu, tj. staroście lub marszałkowi oraz państwowej służbie geologicznej. Czytaj więcej

#KOMÓRKOMANIA w Skardze

14 lutego 2019 roku, w Walentynki, od godziny 9.00 do 17.00 w budynku Liceum Ogólnokształcącego             im. Piotra Skargi w Pułtusku (Pułtusk, ul. Piotra Skargi 2 ) odbędzie się Dzień Dawcy Szpiku. Uczniowie liceum , Wolontariusze Fundacji DKMS będą rejestrować potencjalnych dawców szpiku kostnego.
Dawcą może zostać każda zdrowa osoba pomiędzy 18 a 55 rokiem życia, która waży minimum 50 kg.
Możesz świadomie i bezinteresownie pomóc osobom chorym oraz nadać jeszcze większy sens swojemu życiu. Zapraszamy serdecznie wszystkich- dorosłych uczniów, rodziców, znajomych, wszystkich pułtuszczan  i nie tylko.

Rozpoczęcie kwalifikacji wojskowej

4 lutego 2019 r., w Powiecie Pułtuskim rozpoczęła się kwalifikacja wojskowa, której głównym celem jest określenie: fizycznej i psychicznej zdolności do czynnej służby wojskowej, założenie ewidencji wojskowej osobom podlegającym temu obowiązkowi i osobom zgłaszającym się w trybie ochotniczym, wydanie wojskowego dokumentu osobistego (książeczki wojskowej) oraz wstępne przeznaczenie                             do poszczególnych form powszechnego obowiązku obrony.
Czytaj więcej

Informacja z Zakładu Ubezpieczeń Społecznych o projekcie e-akta

W 156. rocznicę wybuchu Powstania Styczniowego

W dniu dzisiejszym minęło 156. lat od wybuchu Powstania Styczniowego. Na pułtuskim cmentarzu Świętego Krzyża przedstawiciele władz samorządowych: wicestarosta – Beata Jóźwiak, sekretarz Miasta Pułtusk Patrycja Kazimierczak
oraz radny Rady Miejskiej w Pułtusku Michał Kisiel,
upamiętnili rocznicę składając znicze i kwiaty na grobach powstańców. W uroczystości wzięli udział potomkowie zesłańców syberyjskich, mieszkający w Pułtusku repatrianci z Rosji – pani Wiktoria Muchrajewa, pan Aleksej Stefankow, pani Tamara Stefankowa i pani Jekaterina Panżenskaja oraz z Kazachstanu- pani Antonina Grabowska. Podczas uroczystości pani Wiktoria Muchrajewa zaśpiewała pieśń pt. „Polsko Moja”, która przez rodziny zesłańców syberyjskich uważana jest za nieoficjalny hymn Polski.

Czytaj więcej

Zapytanie ofertowe dot. realizacji szkolenia z zakresu stosowania nowatorskich form i metod pracy dydaktycznej oraz z zakresu metod pracy z uczniem zdolnym i mającym trudności edukacyjne.

Powiat Pułtuski zaprasza do składania ofert na: Realizację szkoleń z zakresu
stosowania nowatorskich form i metod pracy dydaktycznej oraz z zakresu metod pracy
z uczniem zdolnym i mającym trudności edukacyjne dla nauczycieli LO im. P. Skargi w Pułtusku.
Szkolenia realizowane są w ramach projektu pn. „Podniesienie kompetencji
kluczowych oraz umiejętności z geografii i fizyki u uczniów LO Skargi”
finansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego. Czytaj więcej

Zapytanie ofertowe dot. realizacji szkolenia z zakresu stosowania narzędzi TIK w procesie dydaktycznym.

Powiat Pułtuski zaprasza do składania ofert na: Realizację szkolenia z zakresu stosowania
narzędzi TIK w procesie dydaktycznym dla nauczycieli LO im. Piotra Skargi w Pułtusku.
Szkolenie realizowane jest w ramach projektu pn. „Podniesienie kompetencji
kluczowych oraz umiejętności z geografii i fizyki u uczniów LO Skargi”
finansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego. Czytaj więcej