Europejskie Dni Pracodawców 2019

Europejskie Dni Pracodawców 2019 W dniu 24 października 2019 r., w siedzibie Starostwa Powiatowego w Pułtusku, odbyło się spotkanie z okazji Europejskich Dni Pracodawców – ogólnoeuropejskiej inicjatywy Europejskich Publicznych Służb Zatrudnienia, w którą corocznie włącza się Starosta Pułtuski i Powiatowy Urząd Pracy w Pułtusku, we współpracy z Cechem Rzemiosł Różnych i Przedsiębiorczości. Na zaproszenie organizatorów odpowiedziało 60 pracodawców z sektora prywatnego i publicznego, a także członkowie Rady Rynku Pracy. Spotkanie było okazją do wręczenia podziękowań za dotychczasową współpracę na rzecz lokalnego rynku pracy oraz rozwoju gospodarczego powiatu pułtuskiego. Uczestnicy wysłuchali ciekawych prezentacji: „Pracodawca mentorem dla młodzieży w drodze do kwalifikacji i rozwijania własnej działalności gospodarczej” – przedstawionej przez Pana Janusza Borzyńskiego, Dyrektora Biura Cechu Rzemiosł Różnych i Przedsiębiorczości oraz „Powiatowe Urzędy Pracy w strukturach Publicznych Służb Zatrudnienia – rola i zadania”- wygłoszonej przez Panią Agatę Łojek, Zastępcę |Dyrektora PUP w Pułtusku.
Składamy ogromne podziękowania Panu Sławomirowi Białczak, który – jak co roku – uświetnił uroczystość wyrobami ze swojej Piekarni.
Dziękujemy Wszystkim Pracodawcom za dotychczasową owocną współpracę i życzymy pomyślności w realizacji planów, zarówno w sferze zawodowej, jak i prywatnej, a także ogromnej satysfakcji z działań podejmowanych na rzecz lokalnego rozwoju gospodarczego.

Info i foto z Powiatowego Urzędu Pracy w Pułtusku