E-PORADY dla dzieci/uczniów, rodziców i nauczycieli z terenu powiatu pułtuskiego

W TROSCE O ZDROWIE I BEZPIECZEŃSTWO KLIENTÓW, W ZWIĄZKU Z OGŁOSZONYM STANEM EPIDEMIOLOGICZNYM I KONIECZNOŚCIĄ OGRANICZENIA DO NIEZBĘDNEGO MINIMUM KONTAKTÓW BEZPOŚREDNICH,
PORADNIA PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNA W PUŁTUSKU URUCHAMIA POMOC PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNĄ
W FORMIE ZDALNEJ – e-PORADY

Więcej: https://www.ppppultusk.pl/