Dzień Edukacji Narodowej w Powiecie Pułtuskim

13 października br. w Zespole Szkół Zawodowych im. Jana Ruszkowskiego w Pułtusku odbyły się powiatowe obchody Dnia Edukacji Narodowej. W uroczystościach wzięli udział przedstawiciele samorządu Powiatu Pułtuskiego, Gminy Pułtusk, Gminy Pokrzywnica, Kuratorium Oświaty w Warszawie Delegatura w Ciechanowie oraz Dyrektorzy, Nauczyciele, Pracownicy oświaty i uczniowie szkół prowadzonych przez Powiat Pułtuski.
Jan Zalewski Starosta Pułtuski zwrócił się do wszystkich zebranych gości przywołując słowa św. Jana Pawła II skierowane do nauczycieli i wychowawców podczas spotkania z nimi w katedrze włocławskiej 6 czerwca 1991 r.

 „(…) Młody człowiek jest wrażliwy na prawdę, sprawiedliwość, piękno,
na inne wartości duchowe.
Młody człowiek pragnie odnaleźć siebie samego, dlatego szuka,
czasem burzliwie szuka, prawdziwych wartości i ceni tych ludzi,
którzy ich nauczają i według nich żyją. (…)”

Starosta Pułtuski podziękował za poświęcenie, trud i wysiłek włożony w przekazywanie wiedzy, a nade wszystko w kształtowanie młodych charakterów. Podkreślił, jak wielką rolę w życiu młodego człowieka odgrywają Ci wszyscy, którzy na różnych etapach jego życia stają się przewodnikami
i nauczycielami, wsłuchanymi w jego potrzeby. Każdy młody człowiek, poszukując siebie potrzebuje wsparcia wrażliwych, sprawiedliwych i odważnych dorosłych.

Podczas uroczystości zostały wręczone nagrody Starosty Pułtuskiego, które w roku 2021 otrzymali:
Anna Majewska Dyrektor Liceum Ogólnokształcącego im. Piotra Skargi,
Anna Kmiołek-Gizara Dyrektor Zespołu Szkół Zawodowych im. Jana Ruszkowskiego,
Dorota Orłowska Dyrektor Zespołu Szkół im. Bolesława Prusa,
Aldona Iniarska Dyrektor Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego im. Anny Karłowicz.
Agata Drzazgowska-Raheb Psycholog w Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Pułtusku

Dzień Edukacji Narodowej był również okazją do wręczenie nagród przez Dyrektorów szkół i placówek oświatowych. W tym roku nagrody otrzymali:
Liceum Ogólnokształcące im. Piotra Skargi w Pułtusku
Jolanta Gorczyńska
Marta Juzepczuk
Aneta Lesińska
Monika Obłudka
Agnieszka Wojtaszek
Tatiana Cziczulina

Zespół Szkół Zawodowych im. Jana Ruszkowskiego w Pułtusku
Marlena Wasilewska
Aleksandra Lasocka
Dorota Sobocińska
Andrzej Krawczyński
Małgorzata Duło
Magdalena Kubecka
Józef Sosnowik

Zespół Szkół im. Bolesława Prusa w Pułtusku
Agnieszka Dyl
Agnieszka Służała
Anna Balcerowska
Edyta Jaskulska
Renata Prus-Nalewajk
Zdzisław Wrzeszcz
Sylwia Ostrowska
Bogusława Bednarska

Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy im. Anny Karłowicz w Pułtusku
Wiesław Cienkowski
Rafał Wiśniewski
Marek Andrzej Pepłowski
Rafał Olszewski
Tomasz Cezary Chrzanowski
Robert Cienkowski
Piotr Paweł Rembecki
Anna Skok
Bożena Falęcka
Szczepan Barkała

 Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Pułtusku
Marzena Rupińska
Małgorzata Łubińska

Całość wydarzenia uświetnił występ artystyczny uczniów Zespołu Szkół Zawodowych im. Jana Ruszkowskiego w Pułtusku