DYŻURY RADNYCH RADY POWIATU W PUŁTUSKU

DYŻURY RADNYCH RADY POWIATU W PUŁTUSKU
W STAROSTWIE POWIATOWYM W PUŁTUSKU
UL. MARII SKŁODOWSKIEJ-CURIE 11 (POKÓJ NR 2.28)

PRZEWODNICZĄCY RADY POWIATU Wiesław Cienkowski
przyjmuje interesantów w sprawach indywidualnych oraz w sprawach dotyczących bieżących problemów Powiatu,
w środy w godz. 10:30 -13:00

RADNY RADY POWIATU Tadeusz Nalewajk
przyjmuje interesantów w sprawach indywidualnych oraz w sprawach dotyczących bieżących problemów Powiatu,
w środy w godz. 14:00 -16:00
(po uprzednim zgłoszeniu zamiaru spotkania telefonicznie: 23 306-71-21,
lub za pośrednictwem poczty e-mail: worz@powiatpultuski.pl)

RADNY RADY POWIATU Witold Saracyn
przyjmuje interesantów w sprawach indywidualnych oraz w sprawach dotyczących bieżących problemów Powiatu,
w czwartki w godz. 11:00 -13:00
(po uprzednim zgłoszeniu zamiaru spotkania telefonicznie: 23 306-71-21,
lub za pośrednictwem poczty e-mail: worz@powiatpultuski.pl)

RADNY RADY POWIATU Jan Zalewski
STAROSTA PUŁTUSKI

przyjmuje interesantów w sprawach skarg i wniosków w poniedziałki
w godz. 15:00 – 17:00
oraz w piątki w godz. 10:00 – 12:00

Kontakt z Radnymi Rady Powiatu w Pułtusku
1. Haliną BANACH
2. Mirosławem BARSZCZEM
3. Małgorzatą CHEŁSTOWSKĄ
4. Czesławem CZERSKIM
5. Wojciechem DĘBSKIM
6. Andrzejem DOLECKIM
7. Krystyną ESTKOWSKĄ
8. Emilią GĄSECKĄ
9. Małgorzatą KOZŁOWSKĄ
10. Krzysztofem ŁACHMAŃSKIM
11. Wiktorem NAŁĘCZEM
12. Krzysztofem PIEŃKOSEM
13. Edwardem WRONIEWSKIM
w godzinach pracy Starostwa Powiatowego w Pułtusku za pośrednictwem Wydziału Obsługi Rady i Zarządu – nr telefonu: 23 306-71-21, poczta e-mail: worz@powiatpultuski.pl