DYŻURY APTEK W PUŁTUSKU

Uprzejmie informujemy, że w związku z rezygnacją z pracy w systemie 24 godz./dobę apteki Farmacja 24 w Pułtusku przy ul. Traugutta 21, Zarząd Powiatu  w Pułtusku opracował projekt uchwały Rady Powiatu w Pułtusku  w sprawie: ustalenia rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych funkcjonujących na terenie powiatu pułtuskiego.

Uchwała została zaopiniowana pozytywnie przez Burmistrza Miasta Pułtusk oraz wójtów gmin powiatu pułtuskiego. Natomiast Okręgowa Izba Aptekarska – jako samorząd aptekarski – poinformowała, że opinię w powyższej sprawie przygotuje i przedstawi Radzie Powiatu „po wakacjach”.

Brak wymaganej ustawowo opinii spowodował, że Zarząd Powiatu w Pułtusku postanowił wycofać temat z porządku obrad Sesji Rady Powiatu w Pułtusku w dniu 27 czerwca br.

Brak uchwały Rady Powiatu w konsekwencji spowodował, iż żadna apteka nie prowadzi dyżurów nocnych. Godziny pracy aptek (funkcjonujących w Pułtusku) od poniedziałku do piątku wyznacza uchwała Nr VIII/44/2015 Rady Powiatu w Pułtusku z dnia 15 czerwca 2015 r.

Ważną dla klientów aptek jest informacja, iż apteka Farmacja24 przy ul. Traugutta 21 zadeklarowała pracę: od poniedziałku do niedzieli w godz. 7.00 – 23.00. Zatem osoby, które otrzymały receptę na zakup lekarstw, powinny dokonać realizacji recepty najpóźniej do godz. 23.00.

Jednocześnie informuję, że Zarząd Powiatu zwrócił się do Dyrektora Generalnego Spółki Szpital Powiatowy Gajda-Med Sp. z o.o z prośbą o zabezpieczenie pomocy medycznej w postaci dostępu do leków (głównie ratujących życie i zdrowie) w sytuacjach nagłych, dotyczących opieki świadczonej przez szpital – do czasu uchwalenia przedmiotowej uchwały Rady Powiatu w Pułtusku.

Zarząd Powiatu w Pułtusku będzie na bieżąco informował mieszkańców o nowych okolicznościach funkcjonowania aptek.

Godziny pracy aptek funkcjonujących w Pułtusku (załącznik do uchwały jw.)pobierz