Droga wojewódzka nr 618 na odcinku Gołymin – Pułtusk będzie przebudowana

Zgodnie z zapewnieniami Marszałka Województwa Mazowieckiego Adama Struzika, droga wojewódzka nr 618 relacji Gołymin – Wyszków zostanie przebudowana.
Samorząd województwa mazowieckiego przyjął plan inwestycyjny, w którym uwzględnił przebudowę ww. drogi na długości 16 km, za kwotę 18 mln zł, w latach 2017-2018  – link do informacji

Dziękuję Witoldowi Chrzanowskiemu Radnemu Województwa Mazowieckiego za wsparcie działań powiatu pułtuskiego, których efektem będzie realizacja tak potrzebnej inwestycji.

Starosta Pułtuski
/-/ Jan Zalewski