Droga powiatowa Domosław – Pokrzywnica przebudowana

Logotypy -flaga i godło29 sierpnia 2022 r. oddana do użytku została inwestycja pn. „Przebudowa drogi powiatowej nr 3412W na odcinku Domosław – Pokrzywnica”. Inwestycja obejmowała przebudowę jezdni w obrębie istniejącego pasa drogowego. W ramach zadania wykonano zjazdy do posesji, profilowanie poboczy obustronnych, czyszczenie rowów przydrożnych oraz montaż oznakowania pionowego. Długość przebudowanego odcinka – 2557,86 mb.

Źródła finansowania zadania:

  • współfinansowanie ze środków państwowego funduszu celowego Rządowy Fundusz Rozwoju Dróg – 1 307 750,79 zł
  • budżet Gminy Pokrzywnica – 150 000,00 zł
  • budżet Powiatu Pułtuskiego – 1 554 180,19 zł

Całkowita wartość inwestycji: 3 011 930,98 zł.

W odbiorze uczestniczyli: Jan Zalewski Starosta Pułtuski, Wiesław Cienkowski Wiceprzewodniczący Rady Powiatu w Pułtusku, Zbigniew Księżyk Członek Zarządu Powiatu w Pułtusku, Włodzimierz Kaczmarczyk Radny Rady Powiatu w Pułtusku, Robert Wróblewski Wójt Gminy Winnica, Sołtys Sołectwa Domosław Alicja Bąk, Sołtys Sołectwa Pokrzywnica Bogumiła Duszyńska, kom. Wiesław Rupiński Naczelnik Wydziału Ruchu Drogowego KPP w Pułtusku, Marek Kamiński Dyrektor ZDP w Pułtusku, Joanna Wolniak Kierownik Działu Technicznego ZDP w Pułtusku, Marcin Kaczmarczyk przedstawiciel firmy Drogi i Mosty Jan Kaczmarczyk wykonawcy robót budowlanych, Dariusz Zieliński Inspektor nadzoru budowlanego, ks. Jarosław Bukowski proboszcz parafii pw. Nawiedzenia Najświętszej Maryi Panny w Smogorzewie z siedzibą w Błędostowie oraz mieszkańcy Domosławia. Przebudowaną drogę poświęcił ks. Mirosław Borkowski Proboszcz Parafii św. Józefa w Pokrzywnicy.