DPS W PUŁTUSKU ROZPOCZĄŁ FUNKCJONOWANIE

Dom Pomocy Społecznej przy ul. Teofila Kwiatkowskiego 19A w Pułtusku został utworzony 26 sierpnia 2016 r. uchwałą nr XX/116/2016 Rady Powiatu w Pułtusku, a 19 października 2016 r. wojewoda mazowiecki wydał decyzję nr  2256/2016 zezwalającą na prowadzenie jednostki na czas nieokreślony.

Dom przeznaczony jest dla osób przewlekle psychicznie chorych kobiet i mężczyzn. Zapewnia usługi w ramach potrzeb bytowych, opiekuńczych i wspomagających zgodnie z obowiązującymi standardami. Placówka dysponuje pokojami 2, 3 i 4-osobowymi z łazienkami. Łącznie może zamieszkać w niej 96 osób. Do dyspozycji mieszkańców przeznaczone są m.in.:  3-częściowa sala terapii, sala rehabilitacji oraz kuchenka podręczna. Wokół budynku znajduje się zagospodarowany teren rekreacyjny.

Pierwsi  pracownicy zatrudnieni zostali pod koniec października br. i to oni  przygotowywali obiekt na przyjęcie pierwszych podopiecznych.

31 października 2016 r. przywitaliśmy pierwszą mieszkankę i począwszy od 2 listopada grono naszych podopiecznych stale powiększa się. Obecnie w Domu Pomocy Społecznej w Pułtusku mieszka 15 osób: 6 kobiet i 9 mężczyzn. Dla większości przyjętych osób okres adaptacji do nowego środowiska jest bardzo trudny. Ogromną rolę do spełnienia ma personel terapeutyczno-opiekuńczy. Oprócz opieki nad mieszkańcami , musi rozpoznać zainteresowania, uzdolnienia i umiejętności podopiecznych, aby jak najlepiej wypełnić i zagospodarować im czas. Przyjęte osoby najchętniej korzystają z kącika czytelniczego, sali telewizyjnej, stanowisk komputerowych. Panie zdecydowanie preferują zajęcia w kuchence podręcznej. Panowie z  zainteresowaniem przyglądają się ich umiejętnościom kulinarnym. Jest to doskonałe miejsce na poznanie się i zawarcie przyjaźni.

Dom Pomocy Społecznej w Pułtusku zaczyna  żyć swoim życiem i tworzy pierwsze karty swojej historii.

INFO: DPS PUŁTUSK

img_6685

img_6704