Dotacja dla szkół z Rządowego Programu na lata 2020–2024 –„Aktywna Tablica”

19 października br. w Kuratorium Oświaty w Warszawie Delegatura w Ciechanowie podpisana została umowa na dofinansowanie zakupu sprzętu i pomocy dydaktycznych dla szkół ponadpodstawowych prowadzonych przez powiat pułtuski w ramach Rządowego Programu rozwijania szkolnej infrastruktury oraz kompetencji uczniów i nauczycieli w zakresie technologii informacyjno-komunikacyjnych na lata 2020–2024 –„Aktywna Tablica” – edycja 2021.

W imieniu Powiatu Pułtuskiego umowę podpisali:
Jan Zalewski Starosta Pułtuski, Beata Jóźwiak Wicestarosta Pułtuski i Renata Krzyżewska Skarbnik Powiatu.

W programie wezmą udział:
Liceum Ogólnokształcące im. P. Skargi
I Liceum Ogólnokształcące w ZSZ im. Jana Ruszkowskiego
Technikum Nr 1 w ZSZ im. Jana Ruszkowskiego
Branżowa Szkoła I Stopnia Nr 1 w ZSZ im. Jana Ruszkowskiego
Technikum Nr 2 w ZS im. Bolesława Prusa
Każda ze szkół otrzyma dotację w wysokości 14.000,00 zł na zakup m.in.:

  • Interaktywnych monitorów dotykowych
  • Laptopów z systemem umożliwiającym przekształcanie wizerunku i głosu
  • Specjalistyczne oprogramowanie

Łączna wartość zadania – 87.500,00 zł
Wkład własny Powiatu Pułtuskiego – 17.500,00 zł 
Dotacja z Programu Rządowego „Aktywna tablica” – 70.000,00 zł