Dofinansowanie z Państwowego Funduszu Osób Niepełnosprawnych dla Powiatu Pułtuskiego

8 sierpnia 2019 r. Starosta Pułtuski Jan Zalewski i Wicestarosta Beata Jóźwiak podpisali umowy na dofinansowanie z Państwowego Funduszu Osób Niepełnosprawnych dotyczące realizacji niżej wymienionych projektów w ramach: „Programu wyrównywania różnic między regionami III” obszar B i D:
1. Projekt pn. Likwidacja barier transportowych (zakup dziewięciomiejscowego samochodu typu mikrobus przystosowanego do przewozu osób niepełnosprawnych, w tym dwóch na wózkach inwalidzkich” dla SOSW im. A. Karłowicz w Pułtusku – szacunkowy łączny koszt zakupu ok. 200 000,00 zł, w tym dofinansowanie w wysokości 80 000,00 zł;
2. Projekt pn. „Likwidacja barier transportowych na terenie powiatu pułtuskiego – zakup autobusu 10-cio i więcej miejscowego dostosowanego do przewozu osób niepełnosprawnych” dla ŚDS w Pułtusku – szacunkowy łączny koszt zakupu ok. 300 000,00 zł, w tym dofinansowanie w wysokości 203 806,00 zł;
3. Projekt pn. „Likwidacja barier w urzędach, placówkach edukacyjnych (zakup schodołaza dla osób niepełnosprawnych w Szkole Podstawowej w Strzegocinie)” – szacunkowy łączny koszt zakupu ok. 16 000,00 zł, w tym dofinansowanie w wysokości 7 250,00 zł;
4. Projekt pn. „Likwidacja barier transportowych na terenie Gminy Obryte poprzez zakup mikrobusu do przewozu osób niepełnosprawnych” dla Zespołu Placówek Oświatowych w Obrytem – szacunkowy łączny koszt zakupu ok. 120 000,00 zł, w tym dofinansowanie w wysokości 80 000,00 zł;
5. Projekt pn. „Likwidacja barier transportowych. Zakup samochodu typu mikrobus przystosowanego do przewozu osób niepełnosprawnych w tym na wózkach inwalidzkich” dla Stowarzyszenia Wsparcia społecznego Jan-Pol – szacunkowy łączny koszt zakupu ok. 155 000,00 zł, w tym dofinansowanie w wysokości 80 000,00 zł;

Dofinansowanie z Państwowego Funduszu Osób Niepełnosprawnych dla Powiatu Pułtuskiego - 2019