Dofinansowanie z Funduszu Dróg Samorządowych dla Powiatu Pułtuskiego

Dofinansowanie z Funduszu Dróg Samorządowych dla Powiatu Pułtuskiego

23 września 2019 r. w pułtuskim ratuszu Starosta Pułtuski Jan Zalewski odebrał symboliczny czek na dofinansowanie z Funduszu Dróg Samorządowych wręczony przez Wicewojewodę Mazowieckiego Sylwestra Dąbrowskiego oraz Ministra Środowiska Henryka Kowalczyka. Pozyskane środki w kwocie 2 012 000,00 zł zostaną przeznaczone na rozbudowę drogi powiatowej nr 3431W na odcinku od km 1+088,32 do km 2+659,35 w miejscowości Pułtusk ulica Białowiejska. Szacunkowa wartość wykonania drogi wynosi 2.515.000,00 zł. Zakres robót obejmuje m.in.: odtworzenie rowów, wykonanie poboczy, budowę chodnika, budowę zjazdów oraz ułożenie nowej nawierzchni.