Dofinansowanie na remont dachu i elewacji budynku Zespołu Szkół im. Bolesława Prusa w Pułtusku pozyskane

ZS im. B. PrusaSejmik Województwa Mazowieckiego zatwierdził do dofinansowania w ramach instrumentu wsparcia zadań ważnych dla równomiernego rozwoju województwa mazowieckiego inwestycję pn. „Budynek seminarium duchownego w Pułtusku 1594 r. (obecnie ZS im. B. Prusa) prace budowlane m. in. remont dachu, elewacji”. Kwota otrzymanej przez Powiat Pułtuski dotacji wyniesie 1 507 198,63 zł. Prace remontowe na obiekcie związane będą m.in. z osuszeniem oraz wykonaniem izolacji ścian fundamentowych, wykonaniem tynków renowacyjnych ścian wewnętrznych, wymianą konstrukcji dachu z pokryciem, remontem kominów, dociepleniem stropu poddasza, remontem elewacji oraz wykonaniem instalacji uziemiających i odgromowych.

Przewidywana wartość zadania to 2 511 997,74 zł.