DODATKOWE KURSY AUTOBUSÓW MIEJSKICH DO STAROSTWA

Na wniosek Starosty Pułtuskiego, Gmina Pułtusk wprowadziła dwa nowe kursy autobusów miejskich, co ułatwi Interesantom dojazd do Starostwa Powiatowego w Pułtusku przy ul. Marii Skłodowskiej Curie 11.

Trasa A : Pułtusk Rynek-Ponikiew – Starostwo – przyjazd godz. 9:11, odjazd godz. 10:15;
Trasa B: Pułtusk Rynek – Ponikiew-Starostwo – przyjazd godz. 13:06, odjazd godz.14:13.