DNI OTWARTE W SZKOŁACH POWIATU PUŁTUSKIEGO

26 – 27 kwietnia w szkołach ponadgimnazjalnych prowadzonych przez Powiat Pułtuski (Liceum Ogólnokształcące im. P. Skargi, Zespół Szkół im. B. Prusa oraz Zespół Szkół Zawodowych im. J. Ruszkowskiego) organizowane były Dni Otwarte dla gimnazjalistów.


Uczniowie   III klas gimnazjalnych mogli osobiście przekonać się o panującej w szkołach atmosferze oraz warunkach nauki. Była to wspaniała okazja, aby porozmawiać z kadrą pedagogiczną i uczniami na temat możliwości kontynuowania nauki w roku szkolnym 2016/2017.
Na gimnazjalistów czekały liczne atrakcje: pokazy barmańskie, fryzjerskie, ratownictwa przedmedycznego, musztry paradnej, pokaz sztuk walki i samoobrony, pokaz akcji antyterrorystycznej, loteria fantowa, występy muzyczne, kabaretowe oraz zwiedzanie pracowni i sal lekcyjnych.

ZESPÓŁ SZKÓŁ IM. BOLESŁAWA PRUSA:

ZS_BarmanZS_Kelner

ZS_FryzjerZS_Ogólne

  ZS_Kucharz ZS_Reklama

ZESPÓŁ SZKÓŁ ZAWODOWYCH IM. JANA RUSZKOWSKIEGO:

z aparatu 277z aparatu 364

z aparatu 407

z aparatu 419

z aparatu 382

LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE IM.PIOTRA SKARGI :

z aparatu 161z aparatu 180

z aparatu 216z aparatu 236

z aparatu 160