Decyzje Wojewody Mazowieckiego uchylające decyzje Starosty Pułtuskiego

Decyzje Wojewody Mazowieckiego uchylające decyzje Starosty Pułtuskiego zobowiązujące do udostępnienia nieruchomości o nieuregulowanym stanie prawnym w celu wykonania czynności związanych z remontem urządzeń służących do przesyłu energii elektrycznej:
– decyzja – znak sprawy SPN-C.7581.21.2017 z dnia 25.05.2017 r. –pobierz
– decyzja  – znak sprawy SPN-C.7581.20.2017 z dnia 25.05.2017 r. pobierz
– decyzja – znak sprawy SPN-C.7581.19.2017 z dnia 25.05.2017 r.-pobierz