Decyzje o udostępnieniu nieruchomości o nieuregulowanym stanie prawnym

Decyzje o udostępnieniu nieruchomości o nieuregulowanym stanie prawnym na rzecz Energa Operator S.A. (w celu przeprowadzenia remontu linii napowietrznej)

– Decyzja o udostępnieniu nieruchomości o nieuregulowanym stanie prawnym oznaczonej numerem ewidencyjnym 3/3 poł. w obrębie Skarżyce, gmina Winnica, na rzecz Energa Operator S.A. w celu przeprowadzenia remontu linii napowietrznej (GGN.6821.2.9.2016) – pobierz
– Decyzja o udostępnieniu nieruchomości o nieuregulowanym stanie prawnym oznaczonej numerem ewidencyjnym 355 poł. w obrębie Rębkowo, gmina Winnica, na rzecz Energa Operator S.A. w celu przeprowadzenia remontu linii napowietrznej (GGN.6821.2.10.2016)pobierz
– Decyzja o udostępnieniu nieruchomości o nieuregulowanym stanie prawnym oznaczonej numerem ewidencyjnym 10 poł. w obrębie Winnica, gmina Winnica, na rzecz Energa Operator S.A. w celu przeprowadzenia remontu linii napowietrznej (GGN.6821.2.11.2016)pobierz