Ćwiczenia taktyczne klasy mundurowej Zespołu Szkół Zawodowych im. Jana Ruszkowskiego w Pułtusku

W dniu 25 września 2020 r. uczniowie z klas mundurowych z innowacji pedagogicznej bezpieczeństwo narodowe Zespołu Szkół Zawodowych im. Jana Ruszkowskiego w Pułtusku odbywali ćwiczenia programowe z podstaw szkolenia taktycznego. W czasie ćwiczeń praktycznych w terenie uczniowie doskonalili techniki działania lekkiej piechoty w zakresie: przemieszczania się na polu walki, przyjmowania pozycji strzeleckich, prowadzenia szyków marszowych i bojowych pododdziałów, przekazywania sygnałów dowodzenia, wyznaczania dozorów i wskazywania celów, reakcji na kontakt z przeciwnikiem, w tym m.in.: łuskania, rolowania oraz organizowania obrony okrężnej.

Uczniowie z klasy pierwszej ćwiczyli musztrę ogólnowojskową. Instruktorami w czasie ćwiczenia byli strzelcy z Pułtuskiego Pododdziału JS 1313 , którzy są podchorążymi uczelni wojskowych, pod kierunkiem nauczyciela naszej szkoły – dr Roberta Dynaka, absolwenta Akademii Sztuki Wojennej. Instruktorem walki wręcz był mgr Cezary Rzepnicki z Semiramidy – nauczyciel szkoły. Ćwiczenia miały na celu realizację podstawy programowej oraz przybliżenie uczniom specyfiki działań taktycznych lekkiej piechoty Wojska Polskiego, w tym WOT oraz innych służb mundurowych. W najbliższym czasie ćwiczenia będą kontynuowane ze szczególnym uwzględnieniem działań taktycznych w terenie zurbanizowanym, stosowania wojskowych technik walki wręcz na terenie Klubu Sportowego Semiramida oraz doskonalenia technik strzeleckich w KS LKS Nadnarwianka. Program nauczania klasy  mundurowej naszej szkoły ukierunkowany jest na zdobywanie wiedzy i umiejętności uczniów  nie tylko z zakresu taktyki wojskowej, ale również sztuki planowania operacyjnego na potrzeby osiągania gotowości obronnej państwa, zarządzania kryzysowego, obrony cywilnej, ochrony informacji niejawnych oraz organizacji innych służb mundurowych, które działają na rzecz bezpieczeństwa narodowego, tj. Policja, Państwowa Straż Pożarna, Służba Więzienna, Straż Graniczna, Straż Miejska, ABW. Poznanie praktycznych zasad  planowania operacyjnego i cywilnego przez uczniów naszej szkoły przyczynia się do podniesienia ich świadomości i umiejętności obronnych, które są niezbędne w pracy sztabowej i operacyjnej nie tylko w Wojsku Polskim, ale i w szeregu innych instytucjach państwowych i samorządowych, realizujących ustawowe zadania na rzecz systemu obrony powszechnej, zgodnie z obowiązującą Strategią Bezpieczeństwa Narodowego z 2020 r. W szkoleniu klas mundurowych szkoły czynny udział biorą powiatowe służby, inspekcje i straże oraz Jednostka Strzelecka 1313. Proces szkolenia uczniów wspiera Starosta i organ prowadzący szkołę, tj. Powiat Pułtuski, realizując tym samym zadania wynikające z ustawy o powszechnym obowiązku obrony oraz założenia z cyt. strategii.