Ćwiczenia 5 Mazowieckiej Brygady Obrony Terytorialnej w Powiecie Pułtuskim

30 sierpnia 2020 r. na wale przeciwpowodziowym w Pułtusku przy ul. Rybitew oraz na plaży miejskiej szkolili się Terytorialsi. Szkolenie obejmowało zagadnienia z zakresu prowadzenia akcji przeciwpowodziowej na terenie powiatu pułtuskiego. Zostało ono zorganizowane przez 5 Mazowiecką Brygadę Wojsk Obrony Terytorialnej w Ciechanowie we współdziałaniu z Powiatowym Centrum Zarządzania Kryzysowego w Pułtusku pod kierownictwem dr Roberta Dynaka, Komendą Powiatową Państwowej Straży Pożarnej w Pułtusku, Ochotniczą Strażą Pożarną w Pułtusku, Komendą Powiatową Policji w Pułtusku, Pułtuskim Wodnym Ochotniczym Pogotowiem Ratunkowym, Wodami Polskimi oraz Domem Polonii w Pułtusku.

Głównym celem szkolenia było organizowanie współpracy pomiędzy służbami  oraz przygotowanie żołnierzy z kompanii logistycznej do wsparcia społeczności lokalnej podczas wystąpienia sytuacji kryzysowej. Podstawą przeprowadzonego ćwiczenia żołnierzy WOT była notatka uzgodnień pomiędzy Dowódcą 5 Mazowieckiej Brygady Obrony Terytorialnej a Starostą Pułtuskim w zakresie zarządzania kryzysowego.

Wspólnie zrealizowane tego dnia przedsięwzięcie szkoleniowe przyczyniło się do pogłębienia współdziałania służb w sytuacjach zagrożenia powodziowego oraz promocji wojska, w tym wojsk obrony terytorialnej.