CERTYFIKOWANE WARSZTATY METODYCZNE „NOWE NARKOTYKI I DOPALACZE”

Akademia Humanistyczna im. Aleksandra Gieysztora,
Centrum Profilaktyki Społecznej
oraz
Starostwo Powiatowe w Pułtusku

zapraszają
nauczycieli, pedagogów, psychologów, terapeutów,
działaczy samorządowych, kuratorów sądowych i rodziców

na certyfikowane warsztaty metodyczne

Nowe narkotyki i dopalacze

Rozpoznawanie zachowań.
Podstawy pomocy przedmedycznej – wskazówki metodyczne dla profilaktyki.

30 maja 2016 roku, godz. 13.00

Miejsce: Akademia Humanistyczna im. Aleksandra Gieysztora w Pułtusku, ul. Daszyńskiego 17

W programie m.in:
1. Charakterystyka kluczowych narkotyków i dopalaczy w regionie – zagrożenia dla zdrowia psychicznego i somatycznego.
2. Zaburzenia OUN jako skutek działania narkotyków i dopalaczy – ryzyka związane z używaniem substancji psychoaktywnych.
3. Kluczowe czynniki ryzyka i czynniki ochronne.
4. Rozpoznawanie zachowań narkotykowych – zasady postępowania i bezpieczeństwa.
5. Podstawy pomocy przedmedycznej dla osób znajdujących się pod wpływem narkotyków.
6. Wskazówki do profilaktyki i prewencji.

Program autorski przygotowany przez Centrum Profilaktyki Społecznej.
Prowadzący zajęcia: Mariusz Jędrzejko, Leszek Roszczenko, Maciej Szczodrowski

Udział w warsztatach jest bezpłatny.

Zgłoszenia uczestników do 20 maja 2016 r.: Magdalena Izbicka, tel. 23 692 06 20,
e-mail: m.izbicka@powiatpultuski.pl

Warsztaty odbędą się przy zebraniu grupy minimum 60 osób.