Certyfikowane warsztaty metodyczne Nowe narkotyki i dopalacze. Rozpoznawanie zachowań. Podstawy pomocy przedmedycznej – wskazówki metodyczne dla profilaktyki

30 maja 2016 r. w Akademii Humanistycznej im. Aleksandra Gieysztora w Pułtusku przeprowadzono bezpłatne certyfikowane warsztaty metodyczne nt. Nowe narkotyki i dopalacze Organizatorem zajęć była Akademia Humanistyczna,  Centrum Profilaktyki Społecznej i Starostwo Powiatowe w Pułtusku.  W warsztatach wzięło udział ponad 100 osób – nauczyciele, pedagodzy, psycholodzy, terapeuci, samorządowcy, kuratorzy sądowi, rodzice z terenu powiatu pułtuskiego.

Celem warsztatów było przybliżenie zagadnień takich jak: charakterystyka kluczowych narkotyków i dopalaczy w regionie – zagrożenia dla zdrowia psychicznego i somatycznego, zaburzenia OUN jako skutek działania narkotyków i dopalaczy – ryzyka związane z używaniem substancji psychoaktywnych, kluczowe czynniki ryzyka i czynniki ochronne, rozpoznawanie zachowań narkotykowych – zasady postępowania i bezpieczeństwa, podstawy pomocy przedmedycznej dla osób znajdujących się pod wpływem narkotyków oraz wskazówki do profilaktyki i prewencji. Zajęcia poprowadził zespół kierowany przez dr hab. prof. ndzw. Mariusza Jędrzejko, jednego z najlepszych ekspertów w tej dziedzinie.

Zwieńczeniem spotkania było uroczyste wręczenie certyfikatów potwierdzających udział
w warsztatach.

SONY DSC

SONY DSC