Certyfikat „Szkoły z Klasą” dla ZSZ im. Jana Ruszkowskiego w Pułtusku

W roku szkolnym 2019/2020 społeczność Zespołu Szkół Zawodowych im. Jana Ruszkowskiego w Pułtusku przystąpiła do realizacji programu ,,SZKOŁA Z KLASĄ”, który został zakończony w listopadzie 2020 r.
Dzięki wspólnym działaniom szkoła nie tylko uzyskała CERTFIKAT SZKOŁY Z KLASĄ, lecz także unowocześniła przestrzeń oraz zacieśniła relacje, dzięki współtworzeniu wprowadzanej zmiany przez: uczniów, nauczycieli i dyrekcję.
W ramach realizacji programu utworzono strefę relaksu dla uczniów, doposażono szkołę w ławki na korytarzach, automat z przekąskami oraz otworzono sklepik szkolny. Podjęte działania przyczyniły się do integracji społeczności szkolnej oraz ulepszenia przestrzeni Zespołu Szkół Zawodowych im. Jana Ruszkowskiego w Pułtusku.