Archiwa kategorii: Galeria zdjęć

Zawiadomienie o VII Sesji Rady Powiatu w Pułtusku

Działając na podstawie art. 15 ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998r. o samorządzie powiatowym (Dz.U. z 2019r. poz. 511) oraz §13 Statutu Powiatu Pułtuskiego, stanowiącego załącznik do uchwały Nr III/23/2018 Rady Powiatu w Pułtusku z dnia 19 grudnia 2018r. w sprawie Statutu Powiatu Pułtuskiego (Dz. Urz. Woj. Maz. z 2018, poz. 13088) zwołuję VII Sesję Rady Powiatu w Pułtusku, która odbędzie się w dniu 5 czerwca 2019r. (środa) o godz. 15.00 w Sali Rady (Nr 1.38) Starostwa Powiatowego w Pułtusku ul. Marii Skłodowskiej- Curie 11.

Czytaj więcej

Raport o stanie Powiatu Pułtuskiego za 2018 rok

Na podstawie art. 30a ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz.U. z 2019 r. poz. 511) Zarząd Powiatu co roku do dnia 31 maja przedstawia radzie powiatu raport o stanie powiatu. Raport obejmuje podsumowanie działalności samorządu w roku poprzednim. Zakres opracowanego dokumentu obejmuje w szczególności realizację polityk, programów, strategii, uchwał rady powiatu.

W debacie nad raportem o stanie Powiatu Pułtuskiego
mieszkańcy powiatu mogą zabierać głos.

Mieszkaniec, który chciałby zabrać głos w debacie, składa do Przewodniczącego Rady Powiatu w Pułtusku pisemne zgłoszenie, poparte podpisami co najmniej 150 osób.

Zgłoszenie przyjmowane jest w Wydziale Obsługi Rady i Zarządu Starostwa Powiatowego w Pułtusku , ul. Marii Skłodowskiej — Curie 11 (pokój nr 2.28)

Zgłoszenie składa się najpóźniej w dniu poprzedzającym dzień, na który zwołana została sesja, podczas której ma być przedstawiany raport o stanie powiatu.

Sesja Rady Powiatu w Pułtusku odbędzie się
5 czerwca 2019r. godz. 15.00

 Załączniki:
– Raport o stanie Powiatu Pułtuskiego za 2018 rok
– Formularz zgłoszeniowy wraz z listą poparcia 

Porządek VII Sesji Rady Powiatu w Pułtusku:

Zawiadomienie o VII Sesji Rady Powiatu w Pułtusku

Wojewódzki trening systemu wczesnego ostrzegania w ramach ćwiczenia RENEGADE/SAREX-19 w dniu 28 maja 2019 r.

Uprzejmie informujemy, że w związku z zarządzeniem nr 121 Wojewody Mazowieckiego z dnia 23 maja 2019 r. w sprawie przeprowadzenia wojewódzkiego treningu systemu wczesnego ostrzegania w ramach ćwiczenia RENEGADE/SAREX-19 – w dniu 28 maja 2019 r. w godzinach od 8:00 do 18:00  na terenie powiatu pułtuskiego (gmin Pułtusk, Obryte, Pokrzywnica) przeprowadzony zostanie trening działania elementów wojewódzkiego systemu wczesnego ostrzegania na terenie powiatów województwa mazowieckiego, podczas którego uruchomione zostaną syreny alarmowe powiatowego systemu wczesnego ostrzegania i alarmowania.
Podczas ćwiczenia w ramach treningu uruchomiony zostanie trzyminutowy modulowany dźwięk syren sygnalizujący ogłoszenie alarmu. Odwołanie alarmu nastąpi poprzez trzyminutowy ciągły dźwięk syren. Włączenie syren alarmowych jest elementem ćwiczenia na wypadek powiadamiania o zagrożeniu. W związku z tym, że są to ćwiczenia, mieszkańcy nie powinni podejmować żadnych czynności.
Organizatorem ćwiczeń RENEGADE/SAREX-19 jest Dowództwo Operacyjne Rodzajów Sił Zbrojnych.
Dyżurny
Powiatowego Centrum
Zarządzania Kryzysowego
w Pułtusku

Powiatowe obchody Dnia Strażaka

W niedzielę 19 maja 2019 r. w Pułtusku odbyły się powiatowe obchody Dnia Strażaka. Uroczystości związane z obchodami rozpoczęły się wymarszem z placu przed Komendą Powiatową PSP w Pułtusku, następnie złożono kwiaty pod pomnikiem Walki i Męczeństwa i przemaszerowano na Mszę św. w Kościele św. Józefa w Pułtusku. Po nabożeństwie zebrani udali się na pułtuski rynek, gdzie uczestniczyli w uroczystym apelu z udziałem przedstawicieli władz wojewódzkich, miejskich i powiatowych, kapelana strażaków ks. kan. Józefa Gawlika, służb mundurowych oraz przedstawicieli struktur PSP i OSP. Podczas apelu zostały wręczone odznaczenia i awanse oraz nagrody ufundowane przez Zarząd Powiatu w Pułtusku.

NAGRODY UFUNDOWANE PRZEZ ZARZĄD POWIATU W PUŁTUSKU OTRZYMALI:
– asp. Leszek Morawski – dowódca sekcji w Komendzie Powiatowej PSP w Pułtusku
– Druhna Monika Majkowska – inspektor w Komendzie Powiatowej PSP w Pułtusku
– Dh Adrian Siemek – OSP Głodowo
– Dh Janusz Wiśniewski – OSP Świercze Czytaj więcej

PONAD 9,8 MLN ZŁ Z UNII EUROPEJSKIEJ NA ODNAWIALNE ŹRÓDŁA ENERGII DLA POWIATU PUŁTUSKIEGO ORAZ GMIN POKRZYWNICA, OBRYTE I OJRZEŃ

W ramach partnerskiego projektu pn. „Odnawialne źródła energii szansą poprawy jakości środowiska naturalnego w Gminach Pokrzywnica, Obryte, Ojrzeń oraz Powiecie Pułtuskim”, już niebawem wykonanych zostanie 710 instalacji OZE. Decyzją Zarządu Województwa Mazowieckiego projekt otrzymał ponad 9,8 mln zł. dofinasowania w ramach RPO WM 2014-2020.
W dniu 6 maja 2019 r., w Starostwie Powiatowym w Pułtusku odbyło się podpisanie umowy o dofinansowanie projektu. Przedmiotem inwestycji będzie budowa instalacji wykorzystujących odnawialne źródła energii, co niewątpliwie wpłynie na zmniejszenie emisji gazów cieplarnianych i pyłów oraz poprawę jakości powietrza.
Instalacje zostaną wykonane w 697 indywidualnych gospodarstwach domowych oraz w 13 obiektach użyteczności publicznej, z czego:
– w Powiecie Pułtuskim 4 instalacje: 2 solarne i 2 fotowoltaiczne na budynkach Domów Pomocy Społecznej w Obrytem i Ołdakach;
– w Gminie Pokrzywnica 403 instalacje OZE, w tym 184 instalacje fotowoltaiczne i 211 solarnych, 7 pomp ciepła oraz zainstalowany zostanie kocioł na biomasę;
– w Gminie Obryte 242 instalacje, z czego 49 to instalacje fotowoltaiczne a 193 instalacje solarne;
– W Gminie Ojrzeń 61 instalacji – 29 fotowoltaicznych i 32 solarne.
Wartość projektu wynosi 12 298 252,59 zł.
Dofinansowanie z Unii europejskiej – 9 838 602,07 zł.
Wkład własny powiatu pułtuskiego oraz gmin – 2 459 650,52 zł. Czytaj więcej

W 228. rocznicę uchwalenia Konstytucji 3 Maja

W 228. rocznicę uchwalenia Konstytucji 3 MajaObchody 228. rocznicy uchwalenia Konstytucji  3 Maja rozpoczęły się  uroczystym wciągnięciem Flagi Państwowej na maszt przed pułtuskim ratuszem oraz wspólnym odśpiewaniem  Hymnu Polski. Następnie zebrani na rynku mieszkańcy, goście oraz przedstawiciele: Samorządu Powiatu Pułtuskiego, Samorządu Gminy Pułtusk, Stowarzyszenia Wspólnota Polska i Domu Polonii w Pułtusku, organizacji kombatanckich ze sztandarem Światowego Związku Żołnierzy Armii Krajowej, służb mundurowych, pułtuskich instytucji, szkół, stowarzyszeń oraz partii politycznych wysłuchali przemówienia okolicznościowego wygłoszonego przez Jarosława Druchniaka – dyrektora Zespołu Szkół Zawodowych im. Jana Ruszkowskiego w Pułtusku oraz koncertu pieśni patriotycznych w wykonaniu Młodzieżowej Orkiestry Dętej OSP w Pułtusku. Czytaj więcej