Archiwa kategorii: Galeria zdjęć

Narada przewodniczących powiatowych/miejskich zespołów do spraw orzekania o niepełnosprawności na Mazowszu

W dniach 14-15 października 2019r. w Pułtusku odbyła się Narada przewodniczących powiatowych/miejskich zespołów do spraw orzekania o niepełnosprawności na Mazowszu

W naradzie wzięło udział 31 osób z 29 powiatowych/miejskich zespołów do spraw orzekania o niepełnosprawności na Mazowszu. Gośćmi honorowymi były Panie Dyrektor Anna Olszewska i Dyrektor Kinga Jura z Wydziału Polityki Społecznej Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie.
Program narady obejmował:
– procedury orzecznicze związane z prowadzonymi postępowaniami w sprawie wydania orzeczeń.
– uzasadnienie orzeczeń jako element prawidłowego sporządzania decyzji administracyjnej – omówienie nieprawidłowości odnotowanych w trybie kontroli i podczas analizy akt spraw w trybie odwoławczym.
– nowe rozwiązania w SI EKSMOON – szczegółowe omówienie poszczególnych funkcjonalności, z wykorzystaniem wersji testowej systemu (moduł powiatowy).
– jakość materiału dowodowego w postępowaniu o wydanie orzeczenia o niepełnosprawności, stopniu niepełnosprawności i wskazaniach do ulg i uprawnień. Czytaj więcej

„Tworzenie wielkich rzeczy to kochanie tego co się robi…” – Powiatowy Dzień Edukacji Narodowej

W piątek, 11 października 2019 r. w Specjalnym Ośrodku Szklono-Wychowawczym im. Anny Karłowicz
w Pułtusku odbyły się powiatowe obchody Dnia Edukacji Narodowej. Jak co roku uroczystość była doskonałą okazją do złożenia serdecznych życzeń skierowanych do pracowników oświaty oraz wręczenia nagród.

Nagrodę Starosty Pułtuskiego otrzymali:

1. Anna Krystoszyk – Liceum Ogólnokształcące im. Piotra Skargi w Pułtusku
2. Adam Byszewski – Zespół Szkół Zawodowych im. Jana Ruszkowskiego w Pułtusku
3. Ilona Dynak – Zespół Szkół im. Bolesława Prusa w Pułtusku
4. Eliza Kędzierska – Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy im. Anny Karłowicz w Pułtusku Czytaj więcej

Jest umowa na rozbudowę drogi powiatowej – ulica Białowiejska w Pułtusku

9 października 2019 r. została podpisana umowa pomiędzy Powiatem Pułtuskim, a firmą „DROGI I MOSTY Jan Kaczmarczyk” z Kacic, wyłonioną w drodze przetargu, na rozbudowę drogi powiatowej nr 3431W na odcinku od km 1+088,32 do km 2+659,35 w miejscowości Pułtusk ulica Białowiejska.
W ramach zadania zostanie wykonana budowa nowej nawierzchni jezdni, budowa poboczy z kruszyw i renowacja rowów odwadniających na odcinku od granicy miasta do początku obszaru zabudowanego, budowa chodnika na obszarze zabudowanym miasta do ulicy Zielona Dróżka, budowa nowych zjazdów, przebudowa przepustu pod drogą.
Wartość prac to 2.320.000,00 zł brutto.  Zadanie współfinansowane jest z dotacji celowej udzielonej z budżetu państwa w wysokości do 2.012.000,00 zł.
Planowany termin zakończenia prac – do końca II kwartału 2020r.

Czytaj więcej

Uczczono Dzień Podziemnego Państwa Polskiego

W piątek, 27 września 2019 r., w Dniu Podziemnego Państwa Polskiego odbyła się uroczystość złożenia kwiatów przy mogile żołnierzy Armii Krajowej na I cmentarzu w Pułtusku.
Przedstawiciele władz samorządowych, kombatantów, służb mundurowych, organizacji, stowarzyszeń, instytucji, zakładów pracy oraz delegacje pułtuskich szkół oddały hołd poległym za Ojczyznę.
27 września 1939 r. powołana została pierwsza konspiracyjna organizacja niepodległościowa – Służba Zwycięstwu Polski. To wydarzenie zapoczątkowało budowę Polskiego Państwa Podziemnego – fenomenu w dziejach II wojny światowej i nie tylko. Pamiętając o poświęceniu żołnierzy tej organizacji, walce i umiłowaniu Ojczyzny, Sejm RP ustanowił dzień 27 września Dniem Podziemnego Państwa Polskiego. Czytaj więcej

80. rocznica deportacji społeczności żydowskiej z Pułtuska

W dniu dzisiejszym mija 80. rocznica deportacji społeczności żydowskiej z Pułtuska, aby uczcić pamięć ofiar Przedstawiciele Samorządu Powiatu Pułtuskiego, Samorządu Gminy Pułtusk, Akademii Humanistycznej im. Aleksandra Gieysztora oraz dzieci i młodzież z pułtuskich szkół, złożyli kwiaty i zapalili znicze przy pomniku pamięci ludności żydowskiej. Rys historyczny przed pomnikiem przedstawiła Aneta Szymańska ze Stowarzyszenia Dialogu MOST.
Następnie uczestnicy udali się na spacer śladami historii pułtuskiej społeczności żydowskiej. W pamiętnych miejscach zapalono znicze i odczytano wspomnienia ludzi uczestniczących w deportacji, w roku 1939. Gościem dzisiejszej uroczystości był syn żydowskiego małżeństwa, które deportowano z Pułtuska w 1939 roku Severin Gurman.

Czytaj więcej