Archiwa kategorii: Galeria zdjęć

Budżet Obywatelski Mazowsza

Budżet Obywatelski MazowszaZapraszamy do zapoznania się z informacją o Budżecie Obywatelskim Mazowsza.
Jakie projekty mogą być dofinansowane?
Kiedy rusza nabór?
Jak i gdzie zgłosić projekt?
Na te i inne pytania uzyskają Państwo odpowiedź podczas spotkania informacyjnego – 5 lutego, o godz. 17.00 w Mazowieckim Samorządowym Centrum Doskonalenia Nauczycieli w Ciechanowie, ul. Sienkiewicza 33.

Budżet Obywatelski jest demokratycznym procesem konsultacji społecznych, w ramach których mieszkańcy współdecydują o wydatkach publicznych w województwie w perspektywie kolejnego roku budżetowego. W skrócie  oznacza to, że:
– mieszkańcy zgłaszają propozycje projektów, które następnie są analizowane pod kątem możliwości realizacji;
– propozycje projektów, które pomyślnie przeszły etap oceny, poddaje się pod powszechne i bezpośrednie głosowanie;
– wybrane przez mieszkańców w drodze głosowania projekty są wpisywane do budżetu województwa i następnie realizowane.

Więcej na: http://mazovia.budzet-obywatelski.eu/

oraz: http://www.mazovia.pl/dla-mediow/informacje-prasowe/art,4684,juz-w-marcu-nabor-projektow-do-budzetu-obywatelskiego-mazowsza_ciechanow.html

Wyjazd uczniów na staż zawodowy do Portugalii

Dzięki pozyskanemu przez Powiat Pułtuski dofinansowaniu z Unii Europejskiej w ramach środków Europejskiego Funduszu Społecznego, Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój w kwocie 581 392,28 zł, w dniu 19 stycznia br. 30 uczniów/uczennic z Technikum Nr 1 w Zespole Szkół Zawodowych im. Jana Ruszkowskiego wyjechało na 2 tygodniowy staż zawodowy do Portugalii w ramach projektu „Nowa jakość w szkołach zawodowych – międzynarodowe staże, praktyki, szkolenia dla uczniów i nauczycieli”. Uczestnikom projektu zapewniono bezpłatny dojazd do Lizbony i powrót do kraju (przelot samolotem w obie strony), zakwaterowanie, wyżywienie oraz odpowiednie ubezpieczenie. Czytaj więcej

28. Finał Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy już za nami

Po raz kolejny Pułtusk zagrał w Finale Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy, który odbył się w minioną niedzielę, 12 stycznia 2020 r. w sali Kina Narew MCKiS w Pułtusku. Tradycyjnie sztab Orkiestry, którego szefem jest Pani Teresa Zielińska, mieścił się w Zespole Szkół im. Bolesława Prusa w Pułtusku. Podczas Finału, między licznymi licytacjami, koncertowała Miejska Młodzieżowa Orkiestra Dęta OSP oraz Grupa PRESTIGE z Filipem Rychcikiem. Imprezę zakończył występ Studia Tańca SWAG Olgi Nitkowskiej – Brejnak.
W tym roku dzięki hojności mieszkańców udało się zgromadzić środki pieniężne na łączną kwotę: 90 137,72 zł.
Jak co roku wręczono nagrody ufundowane przez Zarząd Powiatu w Pułtusku, które otrzymali:
– wolontariusze z Powiatu Pułtuskiego, którzy zebrali najwięcej pieniędzy w ubiegłorocznym 27. Finale WOŚP –  Natalia Wielgo, Aleksandra Godlewska, Kacper Krzyżewski;
– szkoła i przedszkole, które zebrały największą sumę pieniędzy w tegorocznym 28. Finale -Zespół Placówek Oświatowych w Zatorach i Przedszkole Miejskie Nr 4 w Pułtusku. Czytaj więcej

Z A W I A D O M I E N I E o XIV Sesji Rady Powiatu w Pułtusku

Działając na podstawie art. 15 ust. 7 ustawy z dnia 5 czerwca 1998r. o samorządzie powiatowym (Dz.U. z 2019r. poz. 511, ze zm.), na wniosek Zarządu Powiatu w Pułtusku, zwołuję XIV Sesję Rady Powiatu w Pułtusku, która odbędzie się 16 stycznia 2020r. (czwartek) o godz. 15.00 w Sali Rady (Nr 1.38) Starostwa Powiatowego w Pułtusku ul. Marii Skłodowskiej- Curie 11.

Porządek obrad:
1. Otwarcie Sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.
2. Przedstawienie porządku Sesji.
3. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Starosty Pułtuskiego.
4. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy o świadczenie usług w zakresie publicznego transportu zbiorowego pomiędzy operatorem a Powiatem Pułtuskim.
5. Podjęcie uchwały w sprawie zmian uchwały budżetowej Powiatu Pułtuskiego na rok 2020 Nr XIII/103/2019 Rady Powiatu w Pułtusku z dnia 30 grudnia 2019r.
6. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Pułtuskiego.
7. Zamknięcie Sesji.
Przewodniczący Rady
Tadeusz Nalewajk

Zbiórka pieniędzy w ramach 28. Finału WOŚP przed XIII Sesją Rady Powiatu

Przed rozpoczęciem ostatniej w tym roku, XIII Sesji Rady Powiatu w Pułtusku, wolontariusze wraz z Szefową Powiatowego Sztabu Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy – Teresą Zielińską zbierali pieniądze w ramach 28. Finału WOŚP, który odbędzie się 12 stycznia 2020 r. Celem zbiórki jest „zapewnienie najwyższych standardów diagnostycznych i leczniczych w dziecięcej medycynie zabiegowej”.

Zebrano kwotę: 1 074,00 zł.

Czytaj więcej

Droga Lipniki Stare-Stare Bulkowo już odebrana

W poniedziałek, 23 grudnia 2019 r. dokonano końcowego odbioru inwestycji pn. „Przebudowa drogi powiatowej nr 3403W Pułtusk – Bulkowo – Skórznice – Gąsiorowo na odcinku Lipniki Stare – Stare Bulkowo”. W ramach zadania wykonano nową nawierzchnię bitumiczną o długości 700 metrów, obustronne pobocza, odtworzono rowy odwadniające koronę drogi. Całkowity koszt robót budowlanych wyniósł: 316.997,20 zł. Na realizację zadania Powiat Pułtuski otrzymał dotację z Gminy Winnica w kwocie 50.000,00 zł oraz dofinansowanie z Ministerstwa Infrastruktury w wysokości 58.448,00 zł.

W odbiorze drogi wzięli udział: Przewodniczący Rady Powiatu w Pułtusku Tadeusz Nalewajk, Dyrektor Zarządu Dróg Powiatowych Mariusz Kowalewski, Kierownik Działu Technicznego ZDP Artur Andrusiak oraz przedstawiciel Przedsiębiorstwa Budowy i Utrzymania Dróg Sp. z o.o. z Ostrowi Mazowieckiej Andrzej Dudzik.