Archiwa kategorii: Galeria zdjęć

Zawiadomienie o XVII Sesji Rady Powiatu w Pułtusku

Działając na podstawie art. 15 ust. 7 ustawy z dnia 5 czerwca 1998r.   o samorządzie powiatowym (Dz.U. z 2019r. poz. 511, ze zm.), na wniosek Zarządu Powiatu w Pułtusku, zwołuję  XVII Sesję Rady Powiatu w Pułtusku, która odbędzie się  w dniu  25 maja 2020r. (poniedziałek) o godz. 10.00  w Sali Rady (Nr 1.38) Starostwa Powiatowego w Pułtusku,  ul. Marii Skłodowskiej- Curie 11.

Porządek obrad:

 1. Otwarcie Sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.
 2. Przedstawienie porządku Sesji.
 3. Podjęcie uchwały w sprawie  zgłoszenia kandydata na stanowisko etatowego członka Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Warszawie.
 4. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie przyjęcia „Programu wspierania edukacji uzdolnionych lub uzyskujących bardzo dobre wyniki w nauce uczniów szkół prowadzonych przez powiat.”
 5. Podjęcie uchwały w sprawie emisji obligacji oraz zasad ich zbywania, nabywania i wykupu.
 6. Podjęcie uchwały w sprawie zmian uchwały budżetowej Powiatu Pułtuskiego   na rok 2020 Nr XIII/103/2019 Rady Powiatu w Pułtusku z dnia   30 grudnia 2019r.
 7. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Pułtuskiego.
 8. Zamknięcie Sesji.

                                                                                  Przewodniczący Rady
                                                                                    Tadeusz Nalewajk

Nagrody dla absolwentów klas maturalnych

 1. Zakończenie roku szkolnego klas maturalnychW piątek 24 kwietnia br. swoją edukację w szkołach zakończyli uczniowie klas III liceów i IV techników. Z tej okazji Zarząd Powiatu w Pułtusku przekazał do szkół ponadpodstawowych prowadzonych przez Powiat Pułtuski nagrody książkowe dla absolwentów, którzy w roku szkolnym 2019/2020 uzyskali najwyższe wyniki w nauce.
  Osoby nagrodzone to:
  – Zuzanna Charzyńska – absolwentka Liceum Ogólnokształcącego im. Piotra Skargi w Pułtusku,
  – Weronika Łuniewska – absolwentka Technikum nr 2 w Zespole Szkół im. Bolesława Prusa w Pułtusku,
  – Emilia Kwiatkowska – absolwentka I Liceum Ogólnokształcącego w Zespole Szkół im. Jana Ruszkowskiego w Pułtusku,
  – Ewa Rosińska – absolwentka Technikum Nr 1 w Zespole Szkół im. Jana Ruszkowskiego w Pułtusku,
  – Ewelina Szwejkowska – absolwentka Liceum Ogólnokształcącego dla Dorosłych w Zespole Szkół im. Jana Ruszkowskiego w Pułtusku.
  Z uwagi na obecną sytuację epidemiologiczną, nie odbyły się tradycyjne akademie i uroczyste wręczenia świadectw. Dziękujemy nauczycielom za trud włożony w nauczanie i wychowanie. Wszystkim absolwentom składamy serdeczne życzenia sukcesów, połamania piór na maturze oraz rozwoju na wymarzonych kierunkach studiów. Niech wszelkie życiowe marzenia staną się rzeczywistością.

Tymczasowa IZBA PRZYJĘĆ

W dniu 22 kwietnia br zgodnie z decyzją Starosty Pułtuskiego na potrzeby tymczasowej IZBY PRZYJĘĆ Szpitala Powiatowego Gajda Med. Sp z .o.o w Pułtusku z zasobów Wydziału Zarządzania Kryzysowego Starostwa został przekazany namiot pneumatyczny NP 2 wraz z wyposażeniem o wartości 36 917 zł. Namiot został rozstawiony przez Komendę Powiatową Państwowej Straży Pożarnej w Pułtusku. Obsługę tymczasowej izby przyjęć szpitala zapewniają żołnierze z 52 Batalionu Wojsk Obrony Terytorialnej w Komorowie. Przekazany przez Starostwo sprzęt przyczyni się do zwiększenia poziomu bezpieczeństwa sanitarnego personelu i pacjentów szpitala w czasie epidemii koronawirusa SARS CoV 2.

Tymczasowa IZBA PRZYJĘĆ

Tymczasowa IZBA PRZYJĘĆ

Laptopy do nauki zdalnej dla uczniów placówek oświatowych prowadzonych przez Powiat Pułtuski

Dziś Wicestarosta Beata Jóźwiak przekazała dyrektorom placówek oświatowych prowadzonych przez Powiat Pułtuski laptopy do nauki zdalnej, które zostały zakupione w ramach:

Grafika - program ZDALNA SZKOŁA

Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020
Osi Priorytetowej nr I „Powszechny dostęp do szybkiego Internetu”
działania 1. 1: „Wyeliminowanie terytorialnych różnic w możliwości dostępu do szerokopasmowego internetu o wysokich przepustowościach”
dotycząca realizacji projektu grantowego pn. zdalna Szkoła – wsparcie Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej w systemie kształcenia zdalnego

Dotacja dla Powiatu Pułtuskiego wyniosła 80.000 złotych. Zakupione 30 sztuk laptopów
przekazano do:
– Liceum Ogólnokształcącego im. Piotra Skargi w Pułtusku – 9 sztuk
– Zespołu Szkół im. Bolesława Prusa w Pułtusku – 10 sztuk
– Zespołu Szkół Zawodowych im. Jana Ruszkowskiego w Pułtusku – 9 sztuk
– Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego im. Anny Karłowicz w Pułtusku – 2 sztuki
Sprzęt zostanie przekazany w formie umowy użyczenia uczniom i nauczycielom w celu prowadzenia nauki zdalnej podczas trwania epidemii COVID-19. Po zakończeniu nauki zdalnej sprzęt będzie stanowił wyposażenie pracowni przedmiotowych.