Archiwa kategorii: Galeria zdjęć

XXII edycja Konkursu Geologiczno-Środowiskowego „Nasza Ziemia”

Państwowy Instytut Geologiczny Państwowy Instytut Badawczy zaprasza do udziału w XXII edycja Konkursu Geologiczno-Środowiskowego „Nasza Ziemia” – środowisko przyrodnicze wczoraj, dziś i jutro. Hasło tegorocznej edycji brzmi: „Tajemniczy świat jaskiń!”. Konkurs obejmuje obszar całej Polski podzielonej na regiony konkursowe.

Odbywa się w dwóch kategoriach i dla trzech grup wiekowych:

 • konkurs plastyczny – dla uczniów klas IV, V i VI szkół podstawowych
 • konkurs wiedzy geologicznej:
  • dla uczniów klas VII i VIII szkół podstawowych,
  • dla uczniów szkół ponadpodstawowych – laureaci za zajęcie I,II, III miejsca w finale ogólnopolskim otrzymają INDEKSY Uniwersytetu Jagiellońskiego kierunek Geologia oraz Wydziału Geologii Uniwersytetu Warszawskiego.

W imieniu Organizatora do udziału w konkursie zapraszamy uczniów szkół podstawowych oraz ponadpodstawowych z terenu Powiatu Pułtuskiego. Szczegółowe informacje na stronie internetowej: http://www.pgi.gov.pl/konkurs-geologiczny-2021

Apel Zarządu Powiatu w Pułtusku

 

Nie tak dawno, bo zaledwie w  czerwcu 2019r. odbyło się uroczyste otwarcie poczekalni autobusowej przy ul. Nowy Rynek 5 A. Miała ona  służyć wszystkim mieszkańcom powiatu pułtuskiego, podróżującym oraz zwiększać bezpieczeństwo i komfort młodzieży dojeżdżających do szkół.  Wartość całej inwestycji wyniosła ponad 1 mln zł z budżetu powiatu.  Niestety,  nie wszyscy docenili i  zrozumieli przeznaczenie nowo wybudowanego obiektu. Już  kilkakrotnie na terenie poczekalni dochodziło do dewastacji. W ostatni weekend szkód było tak wiele, że postanowiliśmy się zwrócić do Państwa z apelem.

Szanowni Państwo,
Dewastacji dokonuje głównie młodzież, która w chłodne dni urządziła sobie na poczekalni miejsce spotkań.  Chcielibyśmy prosić przede wszystkim rodziców i opiekunów o właściwe sprawowanie opieki nad swoimi dziećmi oraz o przeprowadzenie rozmów i wyjaśnienie, czemu  i komu ten budynek ma służyć.
Przypominamy, że obiekt jest monitorowany a obraz jest utrwalany za pośrednictwem kamer. Chcielibyśmy uniknąć zgłaszania przypadków chuligaństwa do organów ścigania. Aczkolwiek jeżeli będą się one powtarzały – trzeba będzie w ten sposób rozwiązywać tym podobne problemy.

Zarząd Powiatu w Pułtusku

Czytaj więcej

Zawiadomienie o XXIV Sesji Rady Powiatu w Pułtusku

Działając na podstawie art. 15 ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998r.  o samorządzie powiatowym (Dz.U. z 2020r. poz. 920) oraz §13 Statutu Powiatu Pułtuskiego, stanowiącego załącznik do uchwały Nr III/23/2018 Rady Powiatu w Pułtusku z dnia  19 grudnia 2018r. w sprawie Statutu Powiatu Pułtuskiego  (Dz. Urz. Woj. Maz. z 2018r.,  poz. 13088, ze zm.) zwołuję XXIV Sesję Rady Powiatu w Pułtusku, która odbędzie się  w dniu 24 lutego 2021r. (środa) o godz. 15.00  w Sali Rady (Nr 1.38) Starostwa Powiatowego w Pułtusku, ul. Marii Skłodowskiej- Curie 11.

Porządek obrad:

 1. Otwarcie Sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.
 2. Przedstawienie porządku Sesji.
 3. Sprawozdanie z działalności Komisji Bezpieczeństwa i Porządku za 2020r.
 4. Sprawozdanie z efektów pracy organizatora rodzinnej pieczy zastępczej za 2020r.
 5. Sprawozdanie z wysokości średnich wynagrodzeń nauczycieli na poszczególnych stopniach awansu zawodowego w szkołach i placówkach prowadzonych przez Powiat Pułtuski.
 6. Podjęcie uchwały w sprawie zmian uchwały budżetowej Powiatu Pułtuskiego    na  rok 2021 Nr XXII/159/2020 Rady Powiatu w Pułtusku z dnia  30 grudnia 2020r.
 7. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Pułtuskiego.
 8. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia planów pracy Komisji Rady Powiatu  na rok 2021.
 9. Sprawozdania z działalności komisji stałych Rady Powiatu w Pułtusku  za 2020 rok.
 10. Informacja na temat prac Zarządu Powiatu i realizacji uchwał Rady Powiatu.
 11. Wnioski i oświadczenia radnych.
 12. Zamknięcie Sesji.
                                                                                      Przewodniczący Rady

                                                                                          Tadeusz Nalewajk

Uwaga: Nastąpiła zmiana lokalizacji transmisji Sesji Rady Powiatu w Pułtusku. Bezpośrednia transmisja   z obrad Rady Powiatu dostępna jest pod adresem: https://transmisja.esesja.pl/pultuskpowiat

Informacja o terminach ogłaszania otwartych konkursów ofert na realizację zadań Województwa Mazowieckiego przez organizacje pozarządowe w 2021 roku

Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego w Warszawie – Delegatura w Ciechanowie informuje o ustaleniu terminów ogłaszania otwartych konkursów ofert na realizację zadań Województwa Mazowieckiego przez organizacje pozarządowe w 2021 roku (harmonogram konkursów).

Harmonogram konkursów został przedstawiony Mazowieckiej Radzie działalności Pożytku Publicznego na posiedzeniu w dniu 20 stycznia 2021 r. oraz opublikowany na stronie: http://www.dialog.mazovia.pl podstrona: http://www.dialog.mazovia.pl/wspolpraca/konkursy-ofert.

Harmonogram Konkursów – 2021 rok [PDF 438 KB]

158. rocznica wybuchu Powstania Styczniowego

Przedstawiciele Samorządu Powiatu Pułtuskiego oraz Samorządu Gminy Pułtusk upamiętnili 158. rocznicę wybuchu powstania styczniowego, zapalając znicze na grobach powstańców na pułtuskim cmentarzu Świętego Krzyża.
Wartę honorową wystawiła Pułtuska Grupa Rekonstrukcji Historycznej 13 Pułku Piechoty.

Powstanie styczniowe było najdłużej trwającym zrywem niepodległościowym
w epoce porozbiorowej.